Sök

Påven med patriarker i Bari Påven med patriarker i Bari 

Påven: Det finns inga andra alternativ än fred i Mellanöstern

Efter de kristna kyrkoledarnas möte i sankt Nikolauskyrkan höll påven Franciskus ett avslutningstal där han underströk att det inte finns andra alternativ än fred i Mellanöstern och att vi inte ska glömma bort Hiroshima och Nagasaki

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vi ser ett Mellanöstern i plågor på grund av våldet och egoismen. Men idag finns det trots allt inte andra möjliga alternativ än fred. Vapenvilor som garanteras av murar och styrkeprov leder inte till fred utan i stället den sanna viljan att lyssna och för dialog (…) det är grundläggande att makthavarna slutgiltigt och bestämt står i fredens tjänst och inte i egenintressernas. Det får vara slut på fördelar för få på mångas bekostnad! Det får vara slut på ockupation av mark som sliter sönder folk! Det får vara slut på att råda över sanningen på bekostnad av folkets hopp! Det får vara slut på ett Mellanöstern där vinning i är relaterat till Mellanöstern! (…) Många konflikter har även underblåsts av fundamentalism och fanatism som förklädda till religionsbaserade ursäkter i stället har hädat Guds namn, som är frid, och förföljt bröderna som sedan alltid är deras grannar.

Men våldet livnärs alltid av vapnen. Man kan inte höja rösten och tala om fred medan man i hemlighet ohämmat upprustar. Det är ett mycket allvarligt ansvar som tynger nationers samveten och särskilt de mest maktfulla. Man ska inte glömma bort förra århundradet och lektionerna Hiroshima och Nagasaki har gett oss och man ska inte förvandla österns länder, där ordet fred uppstod, till mörka tysta vidder. Det får vara slut på envisa motsättningar och vinsttörst som blundar för andra för att köpa upp gas och bränslefält, utan att se till det gemensamma hemmet och utan skrupler för att energimarknaden dikterar lagen för folks samlevnad! (…)

Alla ska skyddas och inte bara majoriteten. Vägen mot alla medborgares rättigheter måste öppnas även i Mellanöstern (…) Även de kristna är och förblir fullt ut medborgare med samma rättigheter. Mycket oroade, men aldrig utan hopp, vänder vi blicken mot Jerusalem, alla folks stad och enda och heliga stad för hela världens kristna, judar och muslimer. Dess identitet och kallelse ska bevaras bortom olika dispyter och spänningar och ett status quo kräver respekt för det det Internationella samfundet har fastställt och det som de kristna kyrkorna i det Heliga Landet återkommande ber om. Endast en framförhandlad lösning mellan israeler och palestinier, med starkt stöd från de förenta nationerna, kan leda till en stabil och varaktig fred och garantera samexistensen mellan de två staterna för två folk.

Hoppet bär ett barns ansikte. I Mellanöstern, sedan många år, gråter ett skrämmande stort antal barn våldsam död i familjen (…) Jag ber er, må mänskligheten höra barnens rop (…) må Mellanöstern inte mer vara en ark av krig mellan kontinenter utan en ark av fred som tar emot folken och trosinriktningarna.

07 juli 2018, 11:38