Sök

Påven Franciskus i Bari 7 juli för ett ekumeniskt möte för reflektion och bön för fred i Mellanöstern Påven Franciskus i Bari 7 juli för ett ekumeniskt möte för reflektion och bön för fred i Mellanöstern 

Påvens ekumeniska initiativ i Bari för fred i Mellanöstern

På lördag fortsätter påven Franciskus sin ekumeniska vandring med ett dagsbesök i Bari i södra Italien där han tillsammans med företrädare för andra kristna kyrkor samlas till en ekumenisk reflektion och bön för de lidande kristna i Mellanöstern.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus reser på lördag till den syditalienska hamnstaden Bari lördagen 7 juli för ekumenisk reflektion och bön tillsammans med ledare och representanter för de kristna kyrkorna och gemenskaperna om situationen för de kristna i Mellanöstern.

“Vi ska ha en dag av bön och reflektion om den upptrappade dramatiska situationen i denna region, där så många av våra bröder och systrar i tron fortsätter att lida” – Så beskrev påven sin kommande resa vid Angelusbönen på Petersplatsen i söndags.

“Kristnas situation i Mellanöstern är mycket bekymmersam”

Påvens initiativ för ekumenik och fred i Bari presenterades vid en presskonferens i Vatikanen på tisdagen av kardinal Kurt Koch, ordförande för det Påvliga rådet för främjande av kristen enhet och kardinal Leonardo Sandri, prefekt för Kongregationen för de orientaliska kyrkorna.

Kristnas situation i Mellanöstern är mycket bekymmersam berättade kardinal Koch. Krig och förföljelse har tvingat familjer att lämna sina hemländer i sökande efter säkerhet och ett bättre liv. Kardinalen berättade att antalet kristna i denna region drastiskt har minskat under de senaste 100 åren - under Andra världskriget var 20% av befolkningen i Mellanöstern kristna, nu är det bara 4 %. Han betonade att de ekumeniska relationerna och särskilt dem mellan den katolska och den ortodoxa kyrkan har varit mycket stark och lovande sedan mötet mellan Paulus VI och den ortodoxa patriarken av Athenagoras i januari 1964.

Ekumenik av helighet, liv och blod

Kardinal Koch talade om helighetens ekumenik, livets ekumenik och blodets ekumenik. Han citerade Andra Vatikankonciliet och sa att livets helighet är den bästa garantin för kristen enhet för att ju närmare kristna kommer Gud desto närmare kommer de varandra. ”När svårigheter blir till lidande blir denna helighetens ekumenik till blodets ekumenik”. Kardinal Koch citerade sedan påven Franciskus och sa att när de dödar kristna frågar de inte om de är katoliker, ortodoxa eller andra. De dödas bara för att de är kristna. Situationen i Mellanöstern sa kardinalen, är ett incitament för ekumenik inte bara för kristna där utan för hela världen.

Kardinal Koch sa att det först och främst behövs fred och säkerhet för att de kristna ska kunna vara kvar i Mellanöstern. Sedan att det är omöjligt att tänka sig Mellanöstern utan kristna, inte bara av religiösa motiv utan även politiska och sociala. Kristna, sa han, är ett grundläggande element för regionens balans - som Benedictus XVI sa: ”Ett Mellanöstern utan eller med få kristna är inte längre Mellanöstern”. Dessutom måste varje persons och minoritets rättighet garanteras i regionen, oavsett religion, etnicitet eller ursprung. Kardinal Koch la till att man måste sträva efter en interreligiös dialog och påminde om att påven Franciskus har sagt att ju svårare situationen är desto nödvändigare är interreligiös dialog för att det inte finns någon annan väg ut.

Varför Bari?

Påven Franciskus valde staden Bari för detta ekumeniska böne- och reflektionsmöte med kristna kyrkoledare, för att denna hamnstad vid Adriatiska havet kallas just Fönstret mot öst och är staden där sankt Nikolaus reliker bevaras, helgonet som vördas av både katoliker och ortodoxer.

19 kyrkoledare eller representanter har tackat ja till påvens inbjudan till denna dag i Bari. Bland kyrkorna som representeras ses de ortodoxa kyrkorna, de orientaliska ortodoxa kyrkorna, den assyriska ortodoxa kyrkan och de katolska kyrkorna samt Lutherska kyrkan och Mellanösterns kyrkoråd. Bland andra kommer den ortodoxa ekumeniska patriarken Bartholomeus, koptisk-ortodoxa patriarken Tawadros II av Egypten och den kaldeiske patriarken kardinal Louis Raphael av Irak att närvara.


 

04 juli 2018, 11:20