Sök

Påven vid Angelus Påven vid Angelus 

Påven: Agera snabbt för att undvika nya tragedier i havet

Efter angelusbönen sände påven Francsikus ut en vädjan till det internationella samfundet om att bestämt och snabbt agera för att undvika nya tragedier i Medelhavet

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus är mycket engagerad i människors svårigheter runt om i världen och migranternas, som ofta är byte för människohandlare. Efter angelusbönen talade påven om de senaste fartygen fyllda med migranter som har förlist på Medelhavet.

Agera snabbt för att undvika tragedier på havet

Påven Franciskus vädjar till det internationella samfundet att agera bestämt och snabbt:

“Kära bröder och systrar! De senaste veckorna har det kommit dramatiska nyheter om förlisning av båtar fyllda av migranter på Medelhavets vatten. Jag uttrycker min smärta inför dessa tragedier och försäkrar mina tankar och böner för de försvunna och deras familjer. Jag vädjar innerligt till det internationella samfundet att agera bestämt och snabbt för att man undviker att tragedier som dessa upprepas och för att garantera säkerhet, respekt för rättigheter och allas värdighet.”

“Garantera säkerhet, respekt för rättigheter och allas värdighet”

23 juli 2018, 09:49