Sök

VUD i Rio de Janeiro 2013 VUD i Rio de Janeiro 2013 

För fem år sedan VYD i Rio de Janeiro med påven Franciskus

22 juli för 5 år sedan inledde påven Franciskus den första internationella apostoliska resan för sitt pontifikat för att möta ungdomarna vid Världsungdomsdagen i Rio de Janeiro. Hans appeller var starka om att föra fram Kristus i världen utan rädsla och med medvetenheten att tron är världens sanna revolution för att Herren omvänder hjärtan

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

För fem år sedan åkte påven Franciskus till Rio de Janeiro i Brasilien på sin första internationella apostoliska resa med anledning av den 28nde Världsungdomsdagen, VUD, 22-29 juli 2013. Benedictus XVI hade gett dagen temat: “Gå ut och gör alla folk till lärjungar!” (Matt 28:19) och vid välkomstceremonin i Guanabarapalatsets trädgård i staden sa påven Franciskus inledningsvis: “Jag har varken guld eller silver, men jag har med mig det mest värdefulla jag har: Jesus Kristus!”

Tron betyder att sätta Kristus i centrum

Under välkomstceremonin på stranden Copacabana sa påven till ungdomarna: “Tron är revolutionerande” för att man sätter inte längre sig själv i centrum, utan Kristus: “Vi frestas många gånger” att stå i universums centrum och “tro att vi är ensamma med att bygga vårt liv och att det blir lyckligt genom ägande, pengar och makt. Men vi vet alla att det inte är så! Visst kan ägande och pengar ge en stunds berusning och illusionen att vara lyckliga med i slutändan blir det dem som äger oss och driver oss att alltid vilja ha mer och aldrig bli mätta”. Påven uppmanade också ungdomarna att sätta Kristus i centrum i livet: “tro på Honom och du blir aldrig besviken”. ”Bär på tro hopp och kärlek” i ditt liv!”

Påven till biskoparna: förkunna evangeliet utan anspråk

Då han firade mässan med landets biskopar och ordensfolk bad han dem att gå ut ur församlingshemmen och sina institut för att anspråkslöst förkunna Kristus , för att “vara kommunionens och möteskulturens tjänare”. ”Det är inte pastoral kreativitet – underströk han – det är inte möten eller planering som bär säker frukt, utan att tro på Jesus”. Vi är kallade att kontemplera, vörda och omfamna honom i bönen, det dagliga mötet i eukaristin och i de mest behövande. Att “bli kvar” i Kristus betyder inte att isolera sig utan att bli kvar i mötet med andra. ”Låt oss hjälpa ungdomarna att förstå att det att vara missionerande apostlar är en konsekvens av att vara döpta, grundläggande för att vara kristna och att den främsta platsen för att evangelisera är det egna hemmet, där man studerar eller i arbetet, i familjen och bland vänner. Låt oss lyssna på ungdomarna och deras frågor när de har problem. Visst, då krävs det att vi är tillsammans med dem!”

Korsvägen: Älska andra som Kristus har älskat oss

Korsvägen med ungdomarna på Copacabanas strand var en av de starkaste stunder under Världsungdomsdagen. I Kristi kors – sa påven Franciskus – “finner vi ett öppet hjärta som förstår, förlåter och älskar oss och som ber oss att bära samma kärlek i våra liv och älska alla våra bröder och systrar med samma kärlek”. ”Endast i Kristus, död och uppstånden, finner vi frälsning och återlösen. Med honom har det onda, lidande och död inte sista ordet, för att Han ger oss hopp och liv: han har omvandlat korset från ett hatets, nederlagets och dödens verktyg till en symbol för kärlek, seger och liv”.

“Bönevaka: Ungdomar, var Kristi sanna atleter - spela i hans lag”

Världsungdomsdagens bönevaka hölls på Copacabanas strand. Påvens appell där var: ”Kära ungdomar! Var Kristi sanna atleter! Spela i hans lag!” “Ni är trons spelplan! Och ni är “byggare av en vackrare kyrka och en bättre värld”. ”Var snälla att låta Kristus och hans ord tar plats och gror och växer i era liv”. Påven bad ungdomarna att behålla hoppet och inte vara rädda för att gå mot strömmen.

Verkligen lyckliga med Jesus

“Ni – fortsatte påven – vill vara en god spelplan och inte deltidskristna … utan äkta. Jag är säker på att ni inte vill leva i illusionen av en frihet och styras av mode eller bekvämligheter för stunden. Jag vet att ni siktar högt och på definitiva val som ger livet full mening. Jesus ber oss att följa honom och spela i hans lag, men när en spelare ombes komma till ett annat lag måste han träna mycket. Så är vårt liv som Herrens lärjungar!” “Var historiens huvudpersoner. Jesus ber oss att vara levande stenar i hans kyrkobygge, en kyrka som är så stor att den kan ta emot hela mänskligheten och som är allas hem”.

Var inte rädda för att bära fram Kristus för alla

Nästa dag hölls mässan på Copacabana där 3 miljoner pilgrimer deltog varav 2 miljoner var ungdomar som hade övernattat på stranden efter vakan. ”Var inte rädda för att gå ut och föra fram Kristus i alla sammanhang – sa påven – ända ut till de existensiella utkanterna och även till den som verkar vara längst bort och mest likgiltig. Herren söker alla och vill att alla känner hans barmhärtighets värme och kärlek”. Påven Franciskus bad ungdomarna att evangelisera sina jämnåriga ”utan rädsla”, för att ”Kristus har inte kallat på apostlarna för att leva ensamma utan han har kallat på dem för att skapa en gemenskap”. ”Det är ett liv i tjänst”: ”Att evangelisera är att personligen vittna om Guds kärlek och övervinna vår egoism”.

“Jesus Kristus räknar med er! Kyrkan räknar med er! Påven räknar med er!”

Slutligen bad påven ungdomarna att modigt förkunna evangeliet: “Att bära fram evangeliet är att med styrka bära fram Gud för att utrota och slå ut ondska och våld; för att förstöra och bryta egoismens, intoleransens och hatets barriärer; för att bygga upp en ny värld. Jesus Kristus räknar med er! Kyrkan räknar med er! Påven räknar med er!”

 

Photogallery

Bildspel VUD i Rio 2013
24 juli 2018, 12:16