Sök

Påvens bön för juni månad: Social media för solidaritet

I videobudskapet med juni månads böneintention som sammanställs av påvens världsbönenät ber påven om böner till Gud för att sociala nätverk inte suddar bort våra personligheter utan bidrar till solidaritet och respekt för olikheter.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus böneintention för juni månad ägnas sociala nätverk och webben. 

“För att sociala nätverk ska främja solidaritet och respekt för den andre i sin olikhet”

Internet, Guds gåva som kräver stor ansvarskänsla

I budskapet för böneintentionen För att sociala nätverk ska främja solidaritet och respekt för den andre i sin olikhet understryker påven att “Internet är en Guds gåva och även ett ansvar”. Påven talar om att den nya kommunikationen öppnar många personers horisonter och att den därför måste vara medmänsklig.

Påven avslutar sitt budskap med orden: ”Vi ber tillsammans för att sociala nätverk inte ska ta bort vår personlighet utan främja solidariteten och respekten för den andre i sin olikhet”.

 

06 juni 2018, 09:33