Sök

Påven Franciskus på Petersplatsen Påven Franciskus på Petersplatsen 

Påven vid audiensen: Vi är kallade att dela kyrkans liv och mission

Påven Franciskus talade vidare om konfirmationens sakrament i sin trosundervinsing under onsdagens allmänna audiens. Här följer en sammanfattning av hans ord:

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Må vi som har tagit emot detta sakrament öppna våra hjärtan varje dag för den Helige Andens befriande andetag och blåsa eld i gåvorna som vi har tagit emot för varandras, hela kyrkans och världens bästa.”

Kära bröder och systrar!

I vår pågående trosundervisning om konfirmationen vänder vi oss nu till några av dess effekter. Den Helige Andens gåva som tas emot i sakramentet gör det möjligt för oss att själva bli en gåva för andra. Som en del av Kristi mystiska kropp är vi kallade att dela kyrkans liv och mission både universellt och inom vår lokala församling. Som ett vältaligt tecken på denna kyrkliga dimension ges konfirmationens sakrament vanligen av stiftets biskop, vars uppgift som en apostlarnas efterträdare är att främja kyrkans enhet genom den rika mångfalden av den Helige Andens gåvor. Biskopens fredstecken och den ny-konfirmerade påminner om att var och en måste verka för uppbyggandet av en församling i tro, kärlek och kristen tjänst. Må vi som har tagit emot detta sakrament öppna våra hjärtan varje dag för den Helige Andens befriande andetag och blåsa eld i gåvorna som vi har tagit emot för varandras, hela kyrkans och världens bästa.

“Som en del av Kristi mystiska kropp är vi kallade att dela kyrkans liv och mission både universellt och inom vår lokala församling”

06 juni 2018, 10:02