Sök

Påven anländer till den allmänna audiensen Påven anländer till den allmänna audiensen 

Påven vid audiensen: Guds budord för vårt bästa

Vid onsdagens allmänna audiens som inleddes strax före den utsatta tiden kl 10 fortsatte påven Franciskus sin trosundervisning om budorden. Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kära bröder och systrar!
I vår katekes om budorden har vi sett att Jesus, som förkroppsligar Guds ord, inte har kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla den (jfr Matt 5:17). Guds budord är en del av Hans pågående dialog med han folk. Dessa ord är inte en order att följa utan snarast en inbjudan att forma våra liv i ett kärleksfullt förhållande med Fadern, genom Sonen och den Helige Anden. Gud är inte – som frestaren vill få oss att tro – en despot som kräver blind lydnad, utan en Fader som värnar om sina barns bästa. Tack vare den Helige Andens gåva kan vi fritt acceptera och lyda Guds lag på vägen till den äkta mänskliga uppfyllelsen. I våra liv som kristna är vi kallade att gå från budorden till den Helige Andens frihet. Må vi i alla våra ord och handlingar visa att lydnad för Kristi lag inte är en överdriven laglydnad, utan vårt kärleksfulla svar på Faderns ord i tilltro till Hans frälsningsplan för vår värld.

“Gud är inte – som frestaren vill få oss att tro – en despot som kräver blind lydnad, utan en Fader som värnar om sina barns bästa”

20 juni 2018, 10:14