Sök

Påven under den allmänna audiensen Påven under den allmänna audiensen 

Påven vid audiensen: Guds bud gör oss fria

Vid den allmänna audiensen på Petersplatsen fortsatte påven Franciskus sin trosundervisning om de tio budorden. Idag fokuserade påven på hur vi, om vi följer budorden, upplever friheten i att vara Guds älskade barn. Påven sa sammanfattningsvis:

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kära bröder och systrar! Under vår pågående katekes om budorden, går vi nu till texten i de tio budorden som Moses fick på berget Sinai. Texten börjar med orden: Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret (2 Mos 20:2). Gud identifierar sig först som vår Gud, Gud vars kärlek gör frigör oss från allt som gör oss till slavar. Dessa ord visar att Guds befallningar verkligen är en inbjudan till hans frälsande kärlek som vi ska svara på med tacksamhet och som är en kärlek som helt uppenbarar sig i Hans sons Jesu ankomst. Tacksamhet för Hans många gåvor och vilja att acceptera hans kärleksoffer står i centrum för den kristnes moraliska liv. Det inspirerar oss att uppmärksamma Guds ord och lyda hans bud. Om vår lydnad till Guds lag är slavisk eller rent legalistisk måste vi som de gamla israeliterna ropa ut vår bön att släppas fria från slaveriet och glädjas åt friheten att vara Guds älskade barn i Kristus. Gud vill bryta alla kedjor som binder oss så att vi i kärleksfull lydnad till hans vilja kan glädjas åt sann frihet och liv i överflöd.

“Om vår lydnad till Guds lag är slavisk eller rent legalistisk måste vi som de gamla israeliterna ropa ut vår bön att släppas fria från slaveriet och glädjas åt friheten att vara Guds älskade barn i Kristus”

27 juni 2018, 11:06