Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus  

Påven vid Angelus: Lita på överraskningarnas Gud

På Johannes Döparens födelsedag, reflekterade påven Franciskus över tilliten till Guds mysterium, under sin Angelus på Petersplatsen klockan tolv.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Genom att återkalla händelserna i samband med Johannes Döparens födelse talade påven om betydelsen av liv och tro, och noterade att  föräldrarna samarbetar med Gud, när ett barn blir till.

Det är ett stort uppdrag som gör varje familj till en Livets helgedom. Varje barns födelse väcker glädje, förundran och tacksamhet till liv.

Födelse, en händelse som lyser

Påven påminner om hur Johannes döparens födelse är en händelse som väcker hans äldre föräldrar, Elisabeth och Zacharias till liv. De hade slutat hoppas och vänta. Mannen kan inte tro det, för att naturens lag inte tillåter det, de var äldre. Därför gjorde Herren honom stum under hela graviditeten.

Men Gud är inte beroende av vår logik och vår begränsade mänskliga kapacitet. Vi måste lära oss att lita på och vara tysta inför Guds mysterium och ödmjukt och tyst begrunda hans arbete, som uppenbaras i historien och som så ofta överstiger vår fantasi.

Väktare av Guds nåd

Lukasevangeliet påminner om att Elisabeth väljer namnet, som betyder "Guds givna nåd". Johannes är en oväntad gåva, väktare och vittne om Guds nåd - vittne om Guds nåd för de fattiga som väntar på frälsning med ödmjuk tro. Zacharias bekräftar oväntat valet av namn när han åter kan tala. Hela händelsen kring Johannes Döparens födelse omges av en glädjande känsla av förundran, överraskning och tacksamhet.

Glädje, förundran, överraskning och tacksamhet

Guds trofasta folk förstår att någonting stort har hänt, även om det i sig är ödmjukt och gömt. Därför kan Guds folk leva tron ​​med glädje, förundran, överraskning och tacksamhet, betonade påven och uppmanade till att fråga oss om vår tro är en glädjerik tro eller om vi aldrig fångas av en känsla av förundran, inför Herrens verk, när vi hör om evangelisation, om ett helgons liv eller när vi ser goda människor.

Påven uppmaning är att fråga oss om vi känner Guds nåd inom oss eller om det inte finns något som rör våra hjärtan, om vi aldrig hör den Helige Andens röst.

Rannsaka er tillit till Guds överraskningar

Låt oss fråga oss, var och en av oss, i rannsakan: "Hur är min tro? Är det glädjerik? Är den öppen för Guds överraskningar? Vår Gud är överraskningarnas Gud. Känner jag i själen smaken av Guds närvaro och underverk? Fylls jag av känslan av tacksamhet?".

Låt oss tänka på dessa ord, som beskriver trons själ: glädje, förundran, överraskning och tacksamhet.

25 juni 2018, 17:12