Sök

Påven pristagare för gott arbete Påven pristagare för gott arbete 

Påven: Vi ska inte överge dem som flyr till ett liv i fred och rättvisa

Påven Franciskus tog på fredagen emot italienare som har fått hedersutnämningen Stella al merito del lavoro för att ha utfört gott arbete. I sitt tal till dem sa han att den första mänskliga rättigheten är rätten till hoppet och utan arbete kan man inte bidra till samhällets bästa samt sände ut appellen att inte lämna migranterna ensamma

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Bara om kärleken till våra bröder brinner inom oss som ett andligt drivmedel, blir vårt vittnesbörd effektivt och kan tända kärlekshandlingens eldar i hela världen”. Påven Franciskus sa att vi vägleds till detta av Jesu saligprisningar; att inte vara misstänksamma mot dem som lämnar sitt land i sökandet efter fred och rättvisa och inte överge dem i havets vågor men heller inte förenklat tro att det automatiskt kan ”regna” välfärd över alla.

Andras rätt till hoppfullhet

Man får aldrig vara likgiltiga för personers svagheter och lidanden sa påven och inte heller för andras rätt till hoppfullhet. Hoppet på en bättre framtid utgår alltid från eget arbete och företagsamhet och aldrig endast tillgång till det mest nödvändiga för överlevnad. Lycka kommer av att kunna ge sitt bidrag till det allmänna bästa och inte att bli passiva eller stå utanför samhällslivet.

Påven avslutade sitt tal med att understryka vikten av att man måste förnya samhället för att förnya arbetet i moralens tecken.

“Lycka kommer av att kunna ge sitt bidrag till det allmänna bästa och inte att bli passiva eller stå utanför samhällslivet”

16 juni 2018, 11:15