Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus  

Påven under Angelus ”Lita på Guds plan”

Under söndagens Angelusreflektion talade påven Franciskus om hur Guds rike växer.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påven Franciskus utgick från dagens läsning ur Markus 4:e kapitel där Guds rike liknas med ett vetekorn, som faller till marken och gror, oberoende bondens omsorg. Bonden skördar sedan veteaxet när det är moget.

Budskapet är detta, sa påven. Genom Jesu handlingar och ord, har Guds rike en plats i världen och, som fröet, växer och mognar det av sig själv. Hur Guds Rike gror och växer i historien beror inte så mycket på människans verk, utan det är snarare ett tecken på Guds godhet och kraft, genom den Helige Ande som vägleder Guds folk.

Guds rike växer i världen på ett mystiskt sätt

Ibland verkar historien med dess händelser och huvudpersoner gå i motsatt riktning till den himmelske Faderns plan, som vill ha rättvisa, broderskap och fred för alla sina barn. Men vi är kallade för att leva dessa perioder som en hoppfull väntan på skörden. Faktum är att Guds rike växer i världen på ett mystiskt sätt, på ett överraskande sätt, och avslöjar det lilla fröets dolda kraft och dess segrande vitalitet.

I tider av tvivel och mörker får vi inte ge upp utan förbli förankrade i Guds trohet,  hans närvaro som alltid frälser oss. Kom ihåg det: Gud frälser alltid. Han är Frälsaren.

Tillit till Guds oförutsägbarhet

I den andra liknelsen (se verserna 30-32) jämför Jesus Guds rike med ett senapsfrö. Det är ett mycket litet frö, men det växer till den största av alla växter i trädgården: en oförutsägbar, överraskande tillväxt. Det är inte lätt för oss att förstå logiken i Guds oförutsägbarhet och acceptera den i våra liv. Men idag uppmanar Herren oss till att ha en tillit som övervinner våra planer, våra beräkningar och våra prognoser.

Gud är alltid överraskningarnas Gud. Herren överraskar oss alltid, sa påven och uppmanade till att vara öppna och mer generöst inställda till Guds plan, både personligt och som kommunitet.

Små redskap i Guds händer

För att kyrkans mission ska vara sann och äkta behövs inte framgångar eller tillfredsställande resultat, utan en vandring framåt med mod, tillit och ödmjukt överlämnande i Guds händer. Medvetna om att man är små och svaga redskap i Guds händer, och att hans nåd kan utföra storverk, så att hans rike växer i "rättvisa, frid och glädje i den Helige Ande" (Rom 14.17).

Må Jungfru Maria hjälpa oss att vara enkla, uppmärksamma och samarbeta med tro och arbete så att Guds rike växer i hjärtana och i historien.

17 juni 2018, 15:27