Sök

Papa: a luterani; lavorare per pieno superamento divergenze Papa: a luterani; lavorare per pieno superamento divergenze 

Påven till tyska lutheraner "Ekumenik inte ett elitistiskt projekt"

På måndagen tog påven Franciskus emot en ekumenisk delegation från den tyska lutherska kyrkan under en privat audiens i det apostoliska palatset i Vatikanen. Mötet sker strax inför påven Franciskus resa till Geneve den 21 juni, i samband med att Kyrkornas Världsråd firar 70-års jubileum. Resan till Geneve kommer att likna påvens resa till Lund för Reformationsminnet, hösten 2016. Om den resan talade påven i sitt tal till den tyska delegationen igår.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

”Med glädje kommer jag ihåg när vi möttes i samband med Reformationsminnet den 31 oktober 2016 då vi träffades i Lund, med målet att i en anda av broderlig gemenskap läka såren från det förflutna – sår som kan provocera kontroverser och bitterhet”, sa påven. Tacksamma till Gud ser vi att efter femhundra år av ibland mycket smärtsam historia, som har sett oss i motstridiga konflikter, ser vi de senaste femtio åren en växande gemenskap.”

Övervinna gamla fördomar

Påven noterade att förutom den officiella katolsk –lutherska dialogen har broderliga ekumeniska möten och gemensam bön, hjälpt till att övervinna gamla fördomar på båda sidor. ”Med Guds hjälp hoppas vi på att i framtiden fullständigt övervinna avvikelser. Vi måste gå vidare.”

Blodets ekumenik manar oss

”Låt oss inte glömma bort att börja med att be eftersom enhet inte beror på mänskliga projekt utan på den Helige Ande: endast Han kan visa vägen och upplysa de steg som vi måste ta. Kärlekens helige Ande kan bara visa oss till kärleksfulla vägar”, sa påven och påminde om att vi först och främst är kallade att älska varandra, för att sedan tillsammans lindra de fattigas och de förföljdas misär:

”Många bröders och  systrars lidande för sin tro på Jesus är en pressande inbjudan till oss att nå en alltmer konkret och synlig enhet”, sa påven då han talade det som man kallar blodets ekumenik eller martyrernas ekumenik.

Inte rusa mot ambitiösa mål

”Ingen ekumenisk dialog kan gå framåt om vi står still”, påpekade påven. ”Vi måste fortsätta, men inte rusa för att uppnå ambitiösa mål, utan tålmodigt vandra med blicken på Gud.”

Påven Franciskus underströk att vissa frågor som Eukaristin och Kyrkan och prästämbetet kräver djupa teologiska reflektioner: ”Ekumeniken får dock inte bli elitistisk, utan måste involvera så många troende som möjligt, och växa i en gemenskap av lärjungar som ber, älskar varandra och förkunnar.

Påven avslutade med att be Herren om att vårt kristna väsen är mer centrerat på Honom så att den helige Ande kan förena det som fortfarande är splittrat.

05 juni 2018, 14:29