Sök

Guy Consolmagno och påven Franciskus Guy Consolmagno och påven Franciskus  

Påven till astronomer "Låt ert arbete drivas av kärlek till sanningen"

Varje sommar organiserar Vatikanens Observatorium, Specola, en sommarkurs i Castelgandolfo vid vilket astronomiforskare från hela världen deltar. På torsdagen tog påven Franciskus emot deltagarna under en privat audiens i Vatikanen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

La Specola Vaticana är den katolska kyrkans astronomiska observatorium och vetenskapliga forskningscentrum. Jesu Sällskap har i uppdrag att förvalta observatoriet och sedan den 18 september 2015 är jesuitbroder Guy Joseph Consolmagno ansvarig över La Specola.

När påven hälsade på studenter och lärare under audiensen talade han till dem om vikten för en vetenskapsman att ta ansvar över förnuftet som anförtrotts oss människor.

Hantera informationsflödet

Årets sommarkurs fokuserar variabla stjärnor i ljuset av den nya stora astronomiska forskningen, och påven underströk värdet i att nationer samarbetar.

”Universum är enormt och allt eftersom vår förståelse för det växer, behöver vi också lära oss att hantera informationsflödet som når oss från olika källor”, sa påven och kommenterade hur världen är överväldigad av den digitala revolutionen och sociala medier.

Se upp för bekväm agnosticism

”Med tanke på all denna information och detta enorma universum, känner vi oss små och vi kan frestas att tro att vi är meningslösa…. Det är alltid viktigt, som forskare och som troende, att börja med att erkänna att det finns så mycket som vi inte vet. Men det är lika viktigt att aldrig vara nöja oss med en bekväm agnosticism. Liksom vi aldrig bör tro att vi vet allt, bör vi inte heller dra oss för att försöka lära oss mer.”

Harmoni i medvetandets nivåer

Påven fortsatte att beskriva vetenskapsmannens uppgift att se harmonin mellan det vi vet, och den metafysiska bilden på den Första Orsak som finns bortom mätinstrumenten, liksom den troendes blick som uppfattar det uppenbarade. ”Harmonin för dessa olika medvetandets nivåer leder oss till förståelse; och förståelsen öppnar oss förhoppningsvis för Visdomen.”

Rationalitet och nyfikenhet

”Genom oss människor, kan detta universum bli, så att säga, medvetet om sig själv och vår Skapare. Det är gåvan som även innebär ett ansvar, som skaparen gav oss som tänkande, rationella varelser i detta kosmos.”

”Men som människor är vi mer än tänkande och rationella. Vi har även en känsla av nyfikenhet som driver oss att vilja lära oss mer, och vilja dela med oss av det vi lärt oss. Vi är människor som upptäcker hur kärleken i universum ger en smak av den gudomliga Kärleken som, med tanke på skapelsen, förklarade att den är god.”

Låt kärleken driva ert arbete

Påven Franciskus avslutade med att citera Dante Aleghieri som sa att ”det är kärleken som rör solen och stjärnorna” (se Paradise, XXXIII, 145). Må även ert arbete drivas av kärlek: kärlek till sanningen, kärlek till universum själv och kärlek till var och en av er för den andra, i samarbete i mångfald.”

Vatikanens observatorium har sina rötter i 1500-talet. Mellan 1578-80 byggdes det gregorianska tornet för att möjliggöra för de  astronomiska studier som behövdes för att förbereda Gregorius XIII:s kalenderreform, 1582.

15 juni 2018, 15:26