Sök

Påven mötte migranter i Lampedusa 2013 Påven mötte migranter i Lampedusa 2013 

Världsdagen för flyktingar - Påven: Den som knackar på vår dörr låter oss se Jesus

Idag 20 juni firas Världsdagen för flyktingar som instiftades av FN för att göra den allmänna opinionen uppmärksam på de miljontals personer i världen som idag är på flykt från våld och krig.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Hopp, tilltro och broderskap: detta är ord som påven Franciskus ofta upprepar då han talar om flyktingar och fördrivna personer. Idag firas Världsdagen för flyktingar i hela världen för att uppmärksamma de 66 miljoner personer i världen som tvingas lämna sina länder i flykt från krig, våld och fattigdom.

Världsdagen för flyktingar: Påven ber kristna att ta emot dem

Ta emot, skydda, främja och integrera

I sitt budskap för Världsdagen för migranter och flyktingar 14 gennaio 2018 skrev påven att “varje främling som knackar på vår dörr är ett tillfälle till möte med Jesus”. Påvens uppmärksamhet går sedan till mottagande och han uppmuntrar familjeåterförening, skydd för åtgärder för att försvara migranters och flyktingars rättigheter och värdighet och till att hjälpa flyktingar att förverkliga sig själva och slutligen att integrera flyktingarna så att ett samhälle tar form som ”speglar Guds mångfaldiga gåvor till människan".

Den kristne låter alla komma

Under sitt femåriga pontifikat har påven själv mött migranter. Vid sina besök i Lampedusa och Lesbos lyssnade han på migranterna när de berättade om sina liv och tröstade dem och han hjälpte genast några familjer. Som han sa vid den allmänna audiensen 22 juni 2016 är flyktingarna våra bröder och systrar: ”Den kristne ger plats för alla och låter alla komma”.

“Ett samhälle tar form som speglar Guds mångfaldiga gåvor till människan”

20 juni 2018, 09:07