Sök

Påven i Sarajevo för tre år sedan

Det har gått tre år sedan påven Franciskus apostoliska resa till Sarajevo. Påven kom till staden som fredens och hoppets pilgrim och på Koševo-stadion ropade han “Aldrig mer krig!”

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

6 juni 2015 landade påven i Sarajevo – staden som symboliserar Balkankrigen 1992-1995 – för ett dagsbesök i fredens tecken.

“Djupa sår läks genom en rening av minnet som ger framtidshopp.”

En rening av minnet ger framtidshopp

Jag har kommit som fredens och dialogens pilgrim, sa påven till alla dem som tog emot honom på stadens flygplats. Under sitt besök talade han om att Bosnien-Hercegovina och Sarajevo har gått från motsättning till möteskultur. Han talade om att djupa sår läks genom en rening av minnet som ger framtidshopp.

Heliga Stolens stöd

Under resan försäkrade påven landet Heliga Stolens fulla stöd i arbetet för samarbete, dialog och solidaritet mellan olika folk och religioner för det gemensamma bästa och en varaktig utveckling.

Påven talade om att det på kort tid byggs upp synagogor, kyrkor och moskéer och att staden har kommit att kallas Europas Jerusalem på grund av dess mångkulturella och mångreligiösa karaktär - han sa att man därför måste bygga nya broar och vårda och restaurera de befintliga.

Aldrig mer krig

Efter möten med myndigheter, biskoparna, religiösa ledare och ungdomar avslutades denna apostolsika resa med mässan i Sarajevos stadium med 65 000 troende på plats. Här ekar än idag påven Franciskus ord: Idag, kära bröder och systrar, stiger än en gång Guds folks rop och alla män och kvinnor av god vilja i denna stad: “Aldrig mer krig!"

 

06 juni 2018, 13:13