Sök

Scen från konflikten i Yemen Scen från konflikten i Yemen 

Påven ber för Yemen

Efter Angelus bad påven Franciskus de samlade troende på Petersplartsen att be för Yemen, när han uppmärksammade situationen i landet.

”Med oro följer jag Yemens dramatiska öde, en befolkning som redan är prövad sedan år av konflikt. Jag uppmanar det internationella samfundet att brådskande göra allt för att leda de involvera parterna till förhandlingsbordet,  för att undvika att den redan tragiska humanitära situationen förvärras. Låt oss be till Vår Fru av Yemen.”

17 juni 2018, 15:36