Sök

Påven med migranter Påven med migranter 

Påven: Bemöt andra för att ta emot, känna och känna igen dem

Idag torsdag 14 juni pågår ett möte mellan Heliga Stolen och Mexiko i den påvliga Vetenskapsakademien om internationell migration. Mötet sammanfaller med att det är 25 år sedan de två staterna upprättade diplomatiska relationer med varandra. ”ett gynnsamt tillfälle att stärka och förnya vårt samarbete och överenskommelser för att fortsätta arbeta tillsammans till förmån för samhällets fattiga och bortglömda personer”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Statssekretariatets sekreterare ärkebiskop Paul Richard Gallagher läste upp påvens budskap till mötesdeltagarna. Påven skriver: “Det krävs en ändring på mentaliteten och att gå från att se den andre som ett hot på vår bekvämlighet till att uppskatta den för någon som kan bidra med sin livserfarenhet och sina värden till vårt samhälles välstånd. Så det grundläggande tillvägagångssättet är att bemöta andra för att ta emot, känna och känna igen dem”.

“Det konkreta och värdiga svaret på denna humanitära utmaning är internationellt samarbete i migrationens alla etapper”

Humanitärt internationellt samarbete

Påven skriver om dagens migration runt om i världen och påpekar att många stater inte har möjlighet att hantera den och att det konkreta och värdiga svaret på denna humanitära utmaning är “internationellt samarbete i migrationens alla etapper”.

Migrationsfrågan: inte nummer men personer

I sitt budskap påminner påven om den grundläggande faktorn att ha i åtanke är att ”de inte bara är nummer i ett spel, utan personer med sin historia och kultur, sina känslor och förhoppningar. Dessa personer, som är våra bröder och systrar, behöver ett fortsatt skydd oavsett deras migrationsstatus.

Migrerande barn och offer

Påven uppmärksammar särkskilt migrerande barn och deras familjer samt offer för människohandel och förfärliga konflikter: ”De alla hoppas att vi ska våga bryta dessa murar av medbrottslig bekvämlighet och tystnad som försämrar deras övergivenhet och att vi ger dem vår uppmärksamhet, medlidande och engagemang”.

“Fortsatt skydd oavsett deras migrationsstatus”

14 juni 2018, 10:45