Sök

Missionskors Missionskors 

Påven: Alla döpta är kallade att missionera

Påven Franciskus tog emot de Påvliga missionsverken på audiens idag fredag. Påven tackade kardinal Filoni för sina inledande ord och hälsade särskilt på Påvliga missionsverkens nya ordförande msgr Giampietro Dal Toso och uttryckte sin tacksamhet för dess arbete med att medvetandegöra Guds folks mission.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven nämnde Missionsmånaden oktober 2019 som han kallade till på Världsmissionsdagen 2017 och bad dem alla att väl förbereda för att denna månad blir ett tillfälle för hela kyrkan att förnya sin mission. Månadens tema ”Döpta och utsända: Kristi kyrka i världsmission” handlar just om att alla döpta är kallade att missionera.

Missionsmånaden 

Påven bad de närvarande att med äkta kreativitet förnya verkets arbete för att medverka i att rädda världen. Inte som en produkt som man säljer utan ett liv när man säger: Gud, ditt himmelska liv, din barmhärtighet, din helighet!

Amazonassynoden

Amazonassynoden kommer att firas samtidigt som Missionsmånaden och påven sa att han hoppas att detta sammanträffande hjälper oss att se Jesus Kristus när vi bemöter problem så att han hjälper oss att i evangeliets tjänst engagera oss i att rädda de kvinnor och män som bor i detta område.

“Förnya verkets arbete för att medverka i att rädda världen”

01 juni 2018, 11:56