Sök

Bikt Bikt 

Den som ber blir frälst – Påvens förord till skrift

Under bikten får man inte skämmas för sin egen skamkänsla skriver påven Franciskus vid sjätte upplagan av skriften som kommer ut tillsammans med tidskriften “30giorni” och som har sammanställts av fader Giacomo Tantardini

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Så kom Jesus Kristus. Kom till mig, sök efter mig, hitta mig, ta mig i dina armar och bär mig - Påven påminde om Sankt Ambrosius bön i sitt förord till den sjätte upplagan av “Chi prega si salva”, Den som ber blir frälst som sammanställdes av fader Giacomo Tantardini 2001 där han har samlat den kristna traditionens enklaste böner och allt som kan hjälpa till att bikta sig väl.

“Herren själv tar initiativet och att vi inte kan göra någonting utan Honom.”

Fader Tantardini gick bort år 2012 och påven påminner om hans barnahjärta och hans bön som är så medveten om att det är Herren själv som tar initiativet och att vi inte kan göra någonting utan Honom.

Skammen är en nåd

Påven påminner om att ett av målen med skriften är att föreslå hur man kan bikta sig på ett bra sätt och inte skämmas för sin egen skamkänsla, för att även skammen är en nåd som driver oss att be om förlåtelse.

Gud vill att du ska vara glad

För Herren räcker det med en antydan av ånger, skriver påven. I bikten måste vi konkret fördöma synderna utan att hålla tillbaka något, men sedan märker vi att det är Herren själv som “stänger vår mun” som för att säga att "det räcker så" – för Honom räcker det att antyda smärta. Han vill inte tortera din själ utan han vill omfamna den. Han vill att du ska vara glad.

Barmhärtighet kräver tålamod

Den som biktar sig väl blir helgon upprepar fader Tantardini. Allt är i den gudomliga barmhärtighetens händer, fortsätter påven Franciskus och att Herren väntar tålmodigt på sin förlorade son men rör också först hans hjärta och inger önskan att omfamna Hans oändliga ömhet och att kunna inleda sin vandring.

“Herren väntar tålmodigt på sin förlorade son men rör också först hans hjärta och inger önskan att omfamna Hans oändliga ömhet”

06 juni 2018, 12:41