Sök

Folkhav vid den allmänna audiensen Folkhav vid den allmänna audiensen 

Audiensen: Påven inleder trosundervisning om budorden

Påven Franciskus inledde en ny trosundervisningsserie om budorden under onsdagens allmänna audiens. Påven utgick från dagens evangelietext Mark 10:17-21: När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: ”Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor.” – ”Mästare”, sade mannen, ”allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Här följer en sammanfattning av påvens ord:

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kära bröder och systrar! Idag inleder vi en ny serie katekeser som behandlar budorden. I evangelieläsningen som vi nyss hörde frågar en ung man Jesus ”Vad skall jag göra för att vinna evigt liv?”. Hans fråga uttrycker den universella längtan som särskilt unga människor känner, att helt och fullt leva ut sina liv och inte att slå sig ner i ett medelmåttigt. Jesus ber först den unge mannen att följa budorden, men sedan visar Han på något större, något som fortfarande saknas. Han inbjuder den unge mannen, som har följt budorden sedan barnsben, att sälja allt han hade för att ge till de fattiga och följa Honom och lovade att han på detta sätt får en skatt i himlen. Här förstår vi meningen i Jesus ord, att Han inte har kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla den (jfr Matt 5:17) Herren vill ge oss något större, livets skatt i överflöd. Under de kommande veckorna ska vi reflektera över hur lagen uppfylls i ett nytt nåderikt liv. I de tio budorden, då man läser dem i Kristi ljus, finner vi en dörr genom vilken vi kan följa Jesus till ett fullkomligt liv – Hans eget liv och vårt liv som Guds barn.

“Han inte har kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla den (jfr Matt 5:17)”

13 juni 2018, 10:03