Sök

VATICAN-POPE VATICAN-POPE 

Påven vid Regina Coeli "Jesus sänder oss för att sprida hopp"

Under söndagens Regina Coeli reflektion valde påven Franciskus att tala om Kristi Himmelsfärd, då många länder har flyttat fram högtiden från torsdagen till söndagen, bland andra Italien. Påven sa att Kristi Himmelsfärd påminner oss om två saker: om att lyfta blicken till himlen, och om att fortsätta kyrkans mission.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

”Denna högtid uppmanar oss därför till att lyfta blicken mot himmelen för att sedan omedelbart vända den till jorden, och följa det uppdrag som den uppståndna Herren har gett oss.”

Omöjligt projekt utan den Helige Ande

”Uppdraget som Jesus ger sina lärjungar: " Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen" (Mk 16:15), verkar verkligen alltför stort för liten grupp enkla män och utan stor intellektuella förmågor! Ändå sänds denna lilla skara, irrelevant inför världens stormakter, till att sprida budskapet om Jesu kärlek och barmhärtighet till jordens alla hörn”, sa påven.

Han förklarade att ”detta Guds projekt bara kan uppnås genom den kraft som Gud själv ger till apostlarna. Jesus försäkrar apostlarna om den Helige Andens hjälp”:

”Det uppdrag som Jesus gav apostlarna har fortgått genom århundradena och fortsätter idag: det kräver att vi alla samarbetar. Dopets kraft möjliggör och uppmanar oss till att vara missionärer, att förkunna evangeliet.”

Var synliga tecken på hoppet om himlen

Med Herrens himmelsfärd påbörjar Jesus en ny form av närvaro bland oss, och Han ber oss att ha ögon och hjärta för att möta honom, tjäna honom och vittna om honom för andra - att söka Kristus längs vägarna i vår tid, att föra hans budskap om frälsning till jordens ände. Som den uppståndne Kristus sände sina apostlar med den Helige Andens kraft, så sänder Han oss alla idag, med samma kraft, för att ge konkreta och synliga tecken på hopp. För Jesus ger oss hopp, han har öppnat himlens portar och gett oss hoppet att komma dit.”

Avslutningsvis uppmanade påven till at han hjärtat i himlen men fötterna på jorden, då vi modigt sår evangeliets frön i levets och historiens konkreta skeden.

Påvens ord till alla mödrar

Efter Regina Coeli hälsade påven särskilt till alla mödrar på Petersplatsen då man på söndagen på många platser i världen firar Mors Dag:

”Jag skulle vilja hälsa alla mödrar och tacka dem för deras omsorg om familjen. Jag vill även minnas alla de mammor som följer oss från himlen och fortsätter att skydda oss med sin bön. Låt oss be till vår himmelska Moder, som idag den 13 maj, med namnet Vår Fru av Fatima, hjälper oss att fortsätta vår vandring.”

14 maj 2018, 16:58