Sök

Påven Franciskus på Petersplatsen Påven Franciskus på Petersplatsen 

Påven vid audiensen: Öppna våra hjärtan för den Helige Andens kreativitet

Påven Franciskus talade vidare om konfirmationens sakrament under den allmänna audiensens trosundervisning. Han utgick från dagens läsning, Galaterbrevet 5:22-23 ”Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen”. Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Kära bröder och systrar!
I vår katekes om konfirmationens sakrament har vi sett att detta är en ytterligare smörjelse som kompletterar dopets nåd och leder till eukaristin. Konfirmationen påminner om och förnyar doplöftena för att återigen fyllas av den Helige Anden. Just som Jesus tog emot den Helige Anden vid sitt dop för att uppfylla sin mission, ber kyrkan om att vi också ska få ta emot gåvorna och frukten av den Helige Anden så att vi kan hjälpa Kristi kropp att växa i enhet och missionsiver. Den Helige Andens gåva ges genom handpåläggning och smörjelse av den heliga krisman. Paulus belyser dessa sakramentala tecknens mening när han säger ”Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss; han har satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en borgen i våra hjärtan" (2 Kor 1:21-22). Förseglade med den Helige Anden står vi närmare Kristus och är stärkta att vittna om honom i vår värld. Må var och en av oss växa i tacksamhet för gåvan vi fick vid vår konfirmation och alltmer öppna våra hjärtan för den Helige Andens kreativitet, som förnyar allt.
 

30 maj 2018, 10:45