Sök

Påven Franciskus vid onsdagsaudiensen Påven Franciskus vid onsdagsaudiensen 

Påven vid audiensen: Vårda nådegåvan vi fick på vår dopdag

Vid den allmänna audiensen 16 maj avslutade påven Franciskus sin trosundervisning om dopet och talade om att vi i dopet ikläds Kristus

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kära bröder och systrar!

Under denna sista trosundervisning om dopet vänder vi oss till riten som illustrerar sakramentets nåd. Enligt en gammal tradition klär man den nydöpta i vitt tyg, som symboliserar dess nya liv i Kristus och att den döpta uppmanas att bevara det obefläckat, för ett evigt liv. Som Paulus säger, ikläds den döpta i Kristus (jfr Gal 3:27) och är kallad att vårda varje dygd och särskilt kärlekshandlingen som binder oss till varandra (jfr Kol 3:14).

“Vårda varje dygd och särskilt kärlekshandlingen som binder oss till varandra”

Även påskljuset symboliserar Kristi ljus och kärleks värme, som måste vårdas med hjälp av föräldrar och gudföräldrar genom uppfostran i det kristna livet. Dessa riter väcker inte bara vår kyrkogemenskap på jorden, utan visar också uppfyllelsen i det himmelska Jerusalem, där Gud kommer att vara vårt ljus för evigt (jfr Upp 22: 5). Dopet avslutas med Fader Vår, som uttryck för vår värdighet som Guds adoptivbarn i Kristus. Må alla vårda nådegåvan vi fick på vår dopdag och låt oss på varje steg vägledas av den Helige Anden som bor i våra hjärtan.

“Dopet avslutas med Fader Vår, som uttryck för vår värdighet som Guds adoptivbarn i Kristus”

16 maj 2018, 10:33