Sök

Påven vid audiensen Påven vid audiensen 

Påven vid audiensen: I dopet tar vi avstånd från den onde

Påven Franciskus fortsatte sin trosundervisning om dopet vid den allmänna audiensen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten


Påven talade om välsignelsen av dopvattnet under sin trosundervisning vid den allmänna audiensen 2 maj och sa i korthet:

Kära bröder och systrar! Under vår pågående trosundervisning om dopets sakrament vänder vi oss nu till välsignelsen av dopvattnet, avsägelsen från djävulen och Trosbekännelsen.

I välsignelsen av dopvattnet ber kyrkan att det ska bli en källa till nytt liv och rena den som döps från synder genom den Helige Anden. Som vid Jesus eget dop i Jordan, och vattnet som strömmade från hans sida vid korsfästelsen, välsignas vattnet så att den som döps kan träda in i frälsningsmysteriet om Kristi död och uppståndelse.

Som ett tecken på vårt beslut att leva i mysteriet med ett nytt och evigt liv tar vi avstånd från den onde och hans verk och bekänner kyrkans tro till den Treenige Guden. Må vi när vi välsignas med heligt vatten med tacksamhet minnas gåvan vi fick på vår dopdag och be om nåden att uthålligt framhärda i våra ansträngningar att komma närmare vår Frälsare.

“Djävulen splittrar alltid - och Gud förenar alltid”

Det är inte möjligt att följa Kristus på egna villkor. Det är nödvändigt att vi frigör oss från vissa band för att vi helt ska kunna omfamna andra. Vill du vara med Gud eller vill du vara med djävulen? Det är därför som avsägelsen och trosbekännelsen går hand i hand. 

 

 

02 maj 2018, 13:04