Sök

Påven under mötet med Roms stift Påven under mötet med Roms stift 

Påven till Roms stift -Att tröttna på att sitta fast är Guds nåd

På måndagskvällen begav sig påven Franciskus till basilikan San Giovanni in Laterano för att möta Roms stift. Påven höll ett tal i vilket han fokuserade på andliga sjukdomar - ett tema som stiftets församlingar har diskuterat under den senaste tiden, med hjälp av påvens apostoliska uppmaning Evangeli Gaudium, för att bättre förkunna evangeliet.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Som en läkare som har studerat sjukdomar föreslår påven Franciskus hur stiftet ska kureras. Påven lyssnade på slutrapporten som sammanställts av församlingarna.

Stiftets sjukdomar

Det som oroar stiftet är den dramatiskt ökande självupptagenheten; bristen på gemenskap bland kristna med de olika kyrkliga realiteter som inte talar med varandra; frenesin; de för många pastorala initiativen som inte lämnar tid för reflektion; bristen på personer som lär de troende att be, bristen på fattiga som är en del av församlingslivet.

Bara Herren kan läka

Påven svarade på frågor och höll ett långt tal i vilket han ville belysa vägen och sättet att läka sjukdomarna. Han fokuserar på ordet rötter, och sa att ingen läker ensam, den enda som kan läka församlingen är Herren och påven uppmanade till att be mer.

Den Helige Andens harmoni

Med fokus på den tid som församlingens verksamheter slukar, sa påven Franciskus att den största bristen är harmoni. Han betonade att det är den Helige Ande som ger harmoni, men att det rör sig om en dynamisk harmoni, på väg.

Ett friskt tecken att ha tröttnat

Tre konkreta råd gav påven för att finna denna harmoni. För det första att läsa ett stycke ur evangeliet varje dag, för att lära känna Kristus bättre. För det andra, be, berätta för Herren, samtala med honom. Och för det tredje: barmhärtighetsgärningar.

Påven sa att det är ett friskt tecken när en församling har tröttnat på att sitta fast, tröttnat på bristen på harmoni. ”Denna trötthet är Guds nåd. Den får oss att vilja gå ut. Och vandringen är helande.”

15 maj 2018, 11:27