Sök

Vid ett av påvens många möten med migranter Vid ett av påvens många möten med migranter 

Påven till ambassadörerna: Ta emot och skydda migranterna

Fred, försoning, ta emot migranter – dessa var de grundläggande temana vid påven Franciskus tal till de nya ambassadörerna vid den Heliga Stolen så han tog emot dem i Klementierasalen med anledning av ackrediteringen. Påven bad dem att arbeta beslutsamt för det goda med medkänsla, framsynthet och mod.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven tog emot de nya ambassadörerna vid den Heliga Stolen för länderna Tanzania, Lesotho, Pakistan, Mongoliet, Danmark, Etiopien och Finland vid ackrediteringen.

Integrerad utveckling

Påven sa i sitt tal till de nya ambassadörerna att kyrkans övertygelse är att målet med all diplomati bör vara integrerad utveckling för varje person och för varje land, med utgångspunkt från en global dialog samt samarbete i tjänsten för det allmänna bästa.

“Kyrkan å sin sida är övertygad om att ansvaret vi har för varandra främjar ett samarbete utan våld och lögner, för att skapa en värld i en äkta anda av broderskap och fred”

Bekämpa likgiltighet

Ingen kan ignorera – sa påven – vårt moraliska ansvar att stå emot globaliseringens likgiltighet inför tragiska situationer av orättvisa som kräver omedelbart humanitärt svar.

Migranter i centrum

Påven talade vidare om att en av de viktigaste frågorna är dem om flyktingar och migranter, som tvingas lämna sina hem på grund av krig, hunger, förföljelse, fattigdom och miljöförstöring. Dessa problem bär på en inneboende moralisk dimension som överskrider nationella gränser och begränsningar vad gäller säkerhet och egenintressen, sa påven och påminde om att vi i beslutsfattande och politik är kallade att verka för fred och försoning genom att utgå från medkänsla, framsynthet och mod.

Samarbeta utan våld och lögner

Påven talade om att det i denna förändringens tid krävs samarbete och sa: Jag hoppas att er närvaro och interna engagemang inom den diplomatiska kåren vid Heliga Stolen ska bidra till en samarbetsanda och ömsesidigt deltagande för att ge effektiva svar på dagens utmaningar. Kyrkan å sin sida är övertygad om att ansvaret vi har för varandra främjar ett samarbete utan våld och lögner, för att skapa en värld i en äkta anda av broderskap och fred.
 

17 maj 2018, 12:38