Sök

Metropoliten Rastislav Metropoliten Rastislav 

Påven och metropoliten Rastislav i samtal om kristen enhet

Helgonen Kyrillus och Methodius, som översatte evangelierna till det slaviska språket och är förebilder för den nya evangelisationen, var utgångspunkten för samtalet om kristen enhet mellan påven Franciskus och den ortodoxa metropoliten Rastislav.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Fredagen 11 maj tog påven Franciskus emot metropolitan Rastislav, som är ledare för den ortodoxa kyrkan i Tjeckien och Slovakien. Detta var det första mötet mellan påven och primasen, som valdes 2014. Båda två ser helgonen Kyrillus och Methodius som förebilder för en äkta ekumenik.

“Påven: Vi som kristna alltid måste dela det enormt stora gemensamma arvet av helighet”

Fred - Kristi gåva

Påven betonade de två kyrkornas “andliga band” och bad om att de tillsammans ska fortsätta verka för fred, Kristi gåva.

Förföljelse kallar till enhet

Påven utgick från helgonen Kyrillus och Methodius och underströk att vi som kristna alltid måste dela “det enormt stora gemensamma arvet av helighet”. Han talade om att många bröder och systrar förföljs än idag och att detta faktum kräver en större enhet mellan de kristna kyrkorna. ”Må förebilden Kyrillus och Methodius ger oss, hjälpa oss att värdera detta arv av helighet”.

Orolig värld

Den ortodoxe primasen Rastislav sa att även om de inte bryter brödet tillsammans går de sida vid sida “i denna moderna oroliga värld, där kristna återigen förföljs och särskilt i Mellanöstern". "Miljontals människor tvingas lämna sina hem av rädsla för förföljelse och de lider av fattigdom, sjukdomar och undernäring. Andra har förlorat sina rötter, hoppet och den kristna tron”.
 

“Primasen: Även om vi inte bryter brödet tillsammans går vi sida vid sida”

12 maj 2018, 10:08