Sök

Påven Franciskus: 29 juni konsistorium för 14 nya kardinaler

Efter att ha bett Regina Coeli på Pingstdagen meddelade påven Franciskus att den 29 juni kommer han att leda ett konsistorium under vilket han skapar 14 nya kardinaler, ett tecken på kyrkans universalitet "som fortsätter att förkunna Guds barmhärtiga kärlek till alla människor på jorden.

Vatican News 

"Jag är glad att tillkännage att den 29 juni håller jag ett konsistorium för att tillsätt 14 nya kardinaler. Deras ursprung uttrycker kyrkans universalitet som fortsätter att förkunna Guds barmhärtiga kärlek till alla människor på jorden. Vidare visar tillsättandet av nya kardinaler till Roms stift på den oskiljaktiga kopplingen mellan Petrus och de särskilda kyrkorna spridda över hela världen." Här är namnen på de nya kardinalerna:

Hans salighet Louis-Raphaël I Sako, Patriark av Kaldeerna av Babylon;

Mons. Luis Ladaria, prefekt för Troskongregationen;

Mons. Angelo De Donatis, general vikarie i Rom;

Mons Giovanni Angelo Becciu, vid statssekretariatets allmänna handlingar och Malteserordens särskilda delegat:

Mons. Konrad Krajewski, Apostolisk Allmoseansvarig;

Mons. Joseph Coutts, ärkebiskop av Karachi;

Mons. Antonio dos Santos Martos, biskop av Leiria-Fátima;

Mons. Pedro Barreto, ärkebiskop av Huancayo;

Mons. Desiré Tsarahazana, ärkebiskop av Toamasina;

Mons. Giuseppe Petrocchi, ärkebiskop av L'Aquila;

Mons. Tomas Aquinas Manyo Maeda, ärkebiskop av Osaka.

Tillsammans med dem tillsätter jag även tre medlemmar till kardinalskollegiet, en ärkebiskop, en biskop och en ordensman som har utmärkt sig för sin tjänst till kyrkan:

Mons. Sergio Obeso Rivera, ärkebiskop emeritus av Jalapa;

Mons. Toribio Porco Ticona, Prelat emeritus av Coro Coro;

Fader Aquilino Bocos Merino, Claretian.

”Vi ber för de nya kardinalerna, att de bekräftar sin tillhörighet till Kristus, barmhärtig och trogen överstepräst, och hjälper mig i mitt ämbete som Roms biskop till gagn för alla Guds heliga trogna folk."

21 maj 2018, 16:41