Sök

Påven till Schweizergardet: Hemligheten med er effektivitet är Kristus

Påven Franciskus mötte Schweizergardet och 33 nyrekryterade som ska avlägga ed på eftermiddagen söndag 6 maj. “Ha mod, tålamod, generositet och solidaritet med alla” sa påven. Sedan 1506 vaktar Schweizergardet påvarna. De står för övervakning, säkerhet och skydd av påven i det apostoliska palatset, under påvens resor och audienser och mottagningar.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Det är fint att se unga som er visa uppmärksamhet gentemot andra” sa påven. ”Jag beundrar disciplinen, den kyrkliga känslan, diskretionen och den strama men lugna professionalismen med vilken ni varje dag utför er tjänst”.

Lev den katolska tron konsekvent i uthållighet i vänskapen med Jesus och kärlek till kyrkan. Var glada och flitiga i såväl stora som små enkla dagliga uppgifter. Ha mod, tålamod, generositet och solidaritet med alla. 

Unik tjänst inom den universella kyrkan

Påven sa att de utför en unik tjänst inom den universella kyrkan och är kallade att följa dessa dygder såväl i tjänst som på fritiden och att hemligheten med schweizergardisternas effektivitet i allt de gör är att de ständigt utgår från Kristus.

“En schweizergardist är alltid en schweizergardist, såväl i tjänst som på fritiden”

1506 grundades Schweizergardet

Sedan 1506 vaktar Schweizergardet påvarna. De står för övervakning, säkerhet och skydd av påven i det apostoliska palatset, under påvens resor och audienser och mottagningar. Tillsammans med Vatikanstatens gendarmeri tjänstgör Schweizergardet vid ceremonier i Peterskyrkan och Paulus VI:s audienshall, övervakar statens portar.

De första gardisterna kom år 1506 på begäran av påven Julius II och 22 januari samma år grundades Schweizergardet - de var då 150 schweizare från kantonen Uri. Då Vatikanstaten upprättades 1929 blev Schweizergardet dess officiella militär.

Räddade Clemens VII:s liv 

Till minnet av Roms skövling, Sacco di Roma, 6 maj 1527 då Schweizergardet räddade livet på påven Clemens VII – av 189 gardister överlevde 42 – avlägger varje års nyanställda sin ed inför påven samma datum.

Ceremonin hålls på innergården San Damaso och hela Schweizergardet, alltifrån översten till hillebarderna, bär då sina ceremoniuniformer. De nyanställda lovar att troget, lojalt och ärofullt tjäna påven och hans efterträdare.

“De nyanställda lovar att troget, lojalt och ärofullt tjäna påven och hans efterträdare”

Kraven för att bli en schweizergardist är först och främst att vara en ung manlig schweizisk medborgare av katolsk tro. Uniformen är i renässansstil i blått, rött och gult. Blått och gult är färgerna i påven Julius II:s familj della Roveres sköld och rött i påven Clemens VII:s familj Medicis sköld. Schweizergardisterna har även en arbetsuniform i blått med svart basker.

“Lev den katolska tron konsekvent i uthållighet i vänskapen med Jesus och kärlek till kyrkan. Var glada och flitiga i såväl stora som små enkla dagliga uppgifter. Ha mod, tålamod, generositet och solidaritet med alla.”

05 maj 2018, 08:01