Sök

Syster Leonella Sgorbati Syster Leonella Sgorbati 

Martyr i Somalia saligförklarad

Efter Angelus bad de samlade ytterligare en "Ave Maria" för Afrika, på påvens uppmaning, när han påminde om att saligförklaringen av syster Leonella Sgorbati i Piacenza på lördagen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

"Låt oss be tillsammans för freden i Afrika" sa påven. Syster Leonella Sgorbati, led martyrdöden 2006. Hon mördades i Mogadishu, Somalia huvudstad, i hat mot tron.

Hopp för Afrika

"Hon offrade sitt liv för evangeliet och för att tjäna de fattiga. Hennes martyrdöd är ett hoppfullt löfte för Afrika och för hela världen", underströk påven Franciskus.

En kontinent i krig

Förutom kampen mot islamisk terror i Nordafrika och i länder som Nigeria och Mali, pågår många andra konflikter i Afrika och påven Franciskus gör ofta fredsappeller bland annat i Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken och Syd-Sudan.

28 maj 2018, 17:45