Sök

Två påvar helgonförklarades för fyra år sedan

På den Gudomliga Barmhärtighetens söndag år 2014 helgonförklarade påven Franciskus de två påvarna Johannes Paulus II och Johannes XXIII under en högtidlig mässa på Petersplatsen . Det var precis idag för fyra år sedan. I mässan vid vilken över en halv miljon troende från hela världen närvarade, deltog även påven emeritus Benedictus XVI.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Valet av dag för helgonförklaringen berodde på att det var påven Johannes Paulus II som hade instiftat den Gudomliga Barmhärtighetens söndag, en vecka efter påskdagen, och han dog efter den första vespern till denna söndag 9 år tidigare, 2005. Helgonförklaringen följde ett mirakel som tillskrivs Johannes Paulus II:s förbön som ledde till att en kvinna, Floribhet Mora, med en allvarlig hjärnskada tillfrisknade 2011. Vad gäller Johannes XXII:s var hans  kanonisering "Pro gratia", utan ett attesterat mirakel.

Vågade röra vid Kristi sår

Påven Franciskus sa då i sin predikan under mässan att ”Johannes XXIII och Johannes Paulus II hade modet att se Jesu sår, röra vid hans sårade händer och genomborrade sida. De skämdes inte för Kristi kropp, de blev inte förargade av hans kors; de vände inte sina bröder och systrar ryggen ( jfr Jes 58,7), för i varje lidande person såg de Jesus. De var två modiga män, fulla av den Helige Andens uppriktighet, och de vittnade för kyrkan och för världen om Guds godhet, om hans barmhärtighet.”

“De blev inte förargade av Krisit Kors, de vände inte sina bröder och systrar ryggen”

Johannes XXIII:s foglighet

När Johannes XXIII kallade till koncilium visade han sin känsliga foglighet till den Helige Anden. Han lät sig ledas och var en herde för Kyrkan - en ledd ledare. Detta var hans stora tjänst till kyrkan; att vara en påve som var foglig för den Helige Anden. I denna tjänst till Guds folk, var Johannes Paulus II familjens påve.”

27 april 2018, 11:08