Sök

Påven möter benediktiner Påven möter benediktiner  

Påvens möte med benediktiner ”Låt era kloster vara oaser”

I ett möte som märkte Benediktinernas Konfederations 125-årsjubileum, påminde påven Franciskus om det vitala arbetet med gästfrihet, utbildning och dialog som benediktinerna har bidragit till i kyrkan över hela världen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påven Franciskus träffade på torsdagen en grupp benediktinabbotar och munkar som har samlats i Rom för 125-årsdagen för grundandet av deras förbund. I hans ord till gruppen uppmärksammade påven arbetet med gästfrihet, utbildning och dialog för vilka benediktinerna är kända för över hela världen.

Påven Franciskus påminde om Benediktinernas motto "Be och arbeta", som han sa beskriver ordens andlighet. Bönen genererar en förnyad iver som leder oss till att dela Guds visdoms gåvor med andra genom vårt dagliga arbete.

Urskiljning i det andliga livet

Den helige Benedictus hade förmågan att urskilja det väsentliga i det andliga livet i en tid markerad av kris i värden och institutioner, och han placerade Herren i mitten”, sa påven ”Idag måste benediktiner utöva samma urskiljning för att skilja det som kommer från den Helige Ande från de världsliga saker som kommer från djävulen.

I dagens hektiska livsstil där människor inte har tid att lyssna på Guds röst, är benediktinkloster oaser där kvinnor och män i alla åldrar, bakgrunder, kulturer och religioner kan upptäcka skönheten i tystnaden och harmonin med Guds skapelse .

Gästfrihet och dialog

Påven Franciskus uppmanade sedan benediktinerna att fortsätta sitt viktiga arbete med den ekumeniska och interreligiösa dialogen och erbjuda gästfrihet till alla som knackar på deras dörrar.

Slutligen tackade han dem för deras skolors och universitets arbete i olika delar av världen, som fortsätter att erbjuda studenterna ”en skola i Herrens tjänst”.

19 april 2018, 16:51