Sök

Statyn av Petrus och audiensdeltagare Statyn av Petrus och audiensdeltagare  

Påvens katekes ”Dopet väcker kallelsen som kräver ett svar”

Påven Franciskus fortsatte sin katekes om dopet på onsdagen under den allmänna audiensen på Petersplatsen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Dopet är början på en process, det väcker en "andlig dynamik" som löper genom hela vårt liv, sa påven Franciskus till de ca 17 tusen troende som hade kommit till Petersplatsen för påvens trosundervisning. Återigen uppmanade påven dem till att ta reda på vilken dag de döptes, om de inte redan vet det: "Det är som en andra födelsedag", sa han. Sen upprepade han även sin uppmaning till att lära barnen göra korstecknet ordentligt.

Namnet: Gud fortsätter att uttala det

Den första aspekten i påvens undervisning var den inledande riten då man ber om namnet, eftersom det indikerar en personlig identitet. Med namnet kommer du ut ur anonymiteten. Dopet väcker "den personliga kallelsen att leva som kristna, och som sen kommer att utvecklas under livets gång":

Det kräver ett personligt svar och inte ett lånat, man kan inte "kopiera och klistra in". Det kristna livet är sammanvävt av en serie kallelser och svar: Gud fortsätter att kalla vårt namn genom åren. På tusen olika sätt ekar hans kallelse att överensstämma med hans Son Jesus. Därför är vårt namn viktigt, Gud kallar det!

Tron kan inte köpas

"Tro inte kan köpas", sa påven vidare. Men man kan be om och ta emot gåvan. De vuxna katekumenerna ber om det i egen person medan barnens förfrågan presenteras av föräldrarna och faddrarna.

Lär barnen att göra korstecknet

Korstecknet på panna förseglar vår kristna identitet. Påven uppmanade till att ofta göra korstecknet "när vi vaknar, före måltiderna, inför en fara, för att försvara oss mot ondska, på kvällen innan vi somnar för på det viset berättar vi för oss själva och för andra till vem vi tillhör, vilka vi vill vara. Lär därför barnen att göra korstecknet ordentligt, för det kan de inte alltid.

En del familjer har vigvatten i en liten behållare i hemmet och gör korstecknet med det som när man går in i en kyrka. Med det vattnet kommer vi ihåg att vi är döpta.

“Jag vet att jag upprepar mig mycket härvidlag men glöm inte att lära barnen att göra korstecknet.”

19 april 2018, 15:03