Sök

Påven under Regina Coeli med nyvigda präster Påven under Regina Coeli med nyvigda präster  

Påven vid Regina Coeli “Utan Jesus tar andra livsformer över”

På söndagen då kyrkan firade världsböndagen för kallelser, uppmanade påven Franciskus under sin Regina Coleli att be Herren om kallelser till det gudsvigda livet och äktenskapet.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Jesus är den "Gode Herden par excellence" för han har offrat sitt liv för oss och läker oss från "många former av andlig svaghet", som ambition, lathet och stolthet. Det är dock nödvändigt att vi placerar vår tillit i hans händer, påminde påven oss om under Regina Coeli vid tolvslaget.

Personligt förhållande inte intellektuell kunskap

Det finns villkor för att han ska kunna läka oss, fortsatte påven och med hjälp av dagens evangelium betonade han att när Jesus säger att han känner sina får och att hans får känner honom, talar han inte om en intellektuell kunskap utan om ett personligt förhållande, med ömsesidig ömhet. Påven uppmanar oss därför till att låta Jesus lära känna oss. Han vet vilka våra styrkor och svagheter är, projekten och besvikelserna. Men han accepterar oss, som vi är, även med våra synder, för att läka oss, och förlåta dem och Han vägleder oss med kärlek, för att vi ska kunna gå svåra vägar och inte gå vilse.

Om förhållandet med Jesus svalnar, tar andra livsformer över

Men även vi är kallade att försöka lära känna Jesus, fortsatte påven. För att göra detta måste vi överge självupptagna attityder och välja nya vägar, som öppnar stora horisonter:

När viljan att leva i en relation med Jesus, att lyssna på hans röst och följa honom, går förlorad i våra församlingar, är det oundvikligt att andra tankesätt och livsstilar tar över, som inte är förenliga med evangeliet. Maria, vår Moder hjälper oss att utveckla en allt starkare relation till Jesus, så att vi kan följa honom för livet.

Må kallelserna fördubblas

Denna fjärde påsk söndagen då kyrkan firar världsböndagen för kallelser som i år har som tema: "Lyssna, urskilja och leva Herrens kallelse", sa påven:

Idag tackar vi särskilt de 16 nya prästerna som jag nyligen prästvigde i Peterskyrkan. Vi ber Herren att sända många goda arbetare att arbeta i hans vingård, liksom att föröka kallelserna till det gudsvigda livet. Av dessa sexton kommer fyra att hälsa på er härifrån fönstret och välsigna er med mig.

23 april 2018, 13:37