Sök

Påven vid den allmänna audiensen Påven vid den allmänna audiensen 

Påven inledde trosundervisning om dopet vid den allmänna audiensen

Påven inleder ny trosundervisning om dopet: I dopet nedsänks vi i Kristus

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus inledde en ny trosundervisningsserie om dopet vid den allmänna audiensen 11 april på Petersplatsen.  Här följer en sammanfattning av påvens ord. 

“Vi får förlåtelse för våra synder och pånyttföds till ett nytt och evigt liv i Kristus”

Trosundervisningsserie om dopet

Kära bröder och systrar! I glädjen under denna påsktid inleder vi nu en ny cykel av trosundervisningar om dopets sakrament, genom vilket vi får förlåtelse för våra synder och pånyttföds till ett nytt och evigt liv i Kristus. Genom dopvattnet, som är helgat av den Helige Anden, nedsänks vi i Herrens död och uppståndelses frälsningsmyserium och blir i Kristus Gud Faderns adoptivsöner och döttrar. Förnyade i avbilden av Kristus, den nye Adam, är vi kallade att erkänna Hans herravälde i våra liv och att ta del av kyrkans mission, Hans kropp, för omvandla vår värld.

“Genom dopvattnet blir vi Guds adoptivsöner och döttrar”

Dopet är dörren till de andra sakramenten, där vi växer i livet av nåd tills vi äntligen kommer till vårt sanna hemland i himlen. Vårt kristna liv - en resa i tro och enhet med Herren – upprätthålls av böner och våra dagliga ansträngningar att växa i Kristi avbild. Må vi under denna påsktid ännu mer uppskatta den oförtjänta gåva som vi har fått på vår dopdag och besluta att troget leva det nya livet som vi har fått i Kristus.  

“Dopet är dörren till de andra sakramenten”

 

11 april 2018, 12:37