Sök

Buddister bad vid påvens mässa i Yangon Buddister bad vid påvens mässa i Yangon 

Kristna och buddister enade mot korruption

Det påvliga rådet för interreligiös dialog sänder hälsningar inför den buddistiska festen Vesakh: Enade för en kultur av laglighet och öppenhet

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Främja en kultur som är fri från korruption, uppmuntra de respektive troende att växa i moralisk integritet och känsla för ärlighet och ansvar. Detta är budskapet i lyckönskningarna för Vesakh-festen 2018, som Påvliga rådet för interreligiös dialog vänder till buddisterna. “Som religiösa ledare måste även vi bidra till att främja en kultur som genomsyras av laglighet och transparens” läser vi i meddelandet.

“Påvliga rådet för interreligiös dialog: Som religiösa ledare måste även vi bidra till att främja en kultur som genomsyras av laglighet och transparens”

Både de kristnas och buddisternas religiösa traditioner anmäler besämt korruptionens onda. I februari var just påven Franciskus böneintention: “Vi säger nej till korruptionen” och denna har påven flera gånger understrukit, är det högsta priset som de fattiga betalar. För buddister är korruptionen ”ett osunt sinnestillstånd som skapar lidande och bidrar till att förorena samhället” som skapas av gift som “girighet, hat och besvikelse eller okunnighet”. I synnerhet är buddismens andra bud att avstå från att ta emot det som inte ges.  

Ett fenomen som förolämpar folket

Ändå “erkänner vi med sorg att vissa av våra anhängare deltar i korrupta metoder och detta leder till vanstyre, medverkan i korruption och plundring av nationens tillgångar". Folket är också ”förolämpat av inkompetenta och korrupta politiker, av ineffektiva lagar och oförmågan att undersöka de mest relevanta korruptionsfall” med resultatet att “populistiska rörelser har uppstått, ibland motiverade och stödda av religiös fundamentalism, som protesterar mot kränkningar av allmän integritet”.  

Göra offentligt anställda ansvariga

“Vi tror att man inte kan svara på korruptionen med tystnad” är vädjan i budskapet där man inbjuder till att samarbeta med kommunikationsmedel och med civilsamhället för att förebygga och anmäla korruptionen” med målet att “göra offentligt anställda ansvariga för sina handlingar och inte se till etnisk, religiös, politisk eller klass-tillhörighet då de plundrar nationella tillgångar”.

Hälsning till Vesakh-festen

“Kära vänner, låt oss engagera oss aktivt i att i våra familjer och sociala, politiska civila och religiösa institutioner främja en miljö utan korruption för att leva ärligt och integrerande” avslutar budskapet och önskar “en fridfull och glädjerik Vesakh-fest”.

“Påvliga rådet önskar buddisterna en fridfull och glädjerik Vesakh-fest”

12 april 2018, 11:17