Sök

3 juni 2019

Be med påven

Regina Coeli

Regina coeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Himmelens drottning, o gläd dig, halleluja,

ty han, som du fick föda till jorden, halleluja,

är uppstånden, efter Skriften, halleluja,

bed nu för oss till Herren, halleluja.

Gläd dig och jubla, Jungfru Maria, halleluja,

ty Herren är sannerligen uppstånden, halleluja.

Låt oss bedja.

Gud, du som genom din Sons,

vår Herre Jesu Kristi uppståndelse

har glatt världen:

Vi ber dig:

låt oss, på Hans Moders, Jungfru Marias förbön,

uppnå det eviga livets glädje.

Genom samme Kristus, vår Herre.

Amen.

Antifonen, Regina Coeli eller Regina Caeli, på svenska Himmelens drottning, är en av de fyra Maria-antifonerna. (De andra är Alma Redemptoris Mater,  Ave Regina Coelorum och Salve Regina.)

Det var Benedictus XIV som år 1742 fastställde att denna ska läsas i stället för Angelus-bönen under Påsktiden, alltså från Påskdagen till Pingstdagen, och att man gör det stående som ett tecken på segern över döden. Liksom Angelus-bönen läser man den tre gånger om dagen: i gryningen, mitt på dagen och vid skymningen, för att helga dagen åt Gud och Maria.

Denna klassiska antifon har enligt en from tradition sitt ursprung från 500- eller 900-talen, medan den dokumenterades och spreds från första hälften av 1200-talet då den infördes i Franciskanernas breviarium. Den omfattar fyra korta verser som alla avslutas med Halleluja och är de troendes bön till Maria, Himmelens drottning , för att tillsammans med henne glädjas över Kristi uppståndelse.

Just under läsningen av Regina Coeli-bönen på Annandag påsk den 6 april 2015 rekommenderade påven Franciskus sinnesstämningen då man läser denna bön:

”…vi vänder oss till Maria och ber henne att glädjas för att Han som hon har burit i sitt sköte är uppstånden, precis som Han lovade, och vi anförtror henne våra förböner. I själva verket är vår glädje en återspegling av Marias glädje, för att det är hon som med tro har vårdat händelserna i Jesu liv. Vi läser alltså denna bön som barn som är glada för att deras mor är glad”.

Läs allt >

Senaste artiklarna