Sök

Påven vid morgonmässan i Sankta Marta 15 maj 2020 Påven vid morgonmässan i Sankta Marta 15 maj 2020  (Vatican Media)

Påven: Familjerna växer i kärleken. I stränghet saknas den Helige Anden

Vid mässan i Sankta Marta bad påven Franciskus för familjerna och påminde om att vi idag firar Internationella familjedagen. I sin predikan underströk han att tron på Jesus leder till glädje och frihet, medan stränghet skapar oro.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus firade morgonmässan i Sankta Marta denna fredag i femte påskveckan. Inledningsvis vände han tanken till familjer:

Idag är det Internationella familjedagen. Vi ber för familjerna, för att den Helige Anden ska växa i familjerna; andan av kärlek, respekt och frihet.

I sin predikan kommenterade påven stycket i Apostlagärningarna (Apo 15:22-31) där Paulus och Barnabas sänds till de omvända hedningarna i Antiochia, som var oroade och förvirrade av tal av några som inte var utsända. Apostlarna hade med sig ett brev som uppmuntrade och gladde de nya apostlarna, där man förklarade att de inte var tvugna att omskära sig enligt mosaiskt bruk, som några fariséer som blivit kristna begärde.

“Relationen med Gud är en gåva och ett vänskapsförhållande”

Under kyrkans första tid – sa påven – fanns det tider av fred, förföljelse och även förvirring. Dessa kristna som kom från hedendomen var lyckliga för sin tro på Jesus, men de oroades av de judaiserade lärjungarnas tal som hävdare att för att blir kristna måste man först bli judar och stödde denna tes med pastorala, teologiska och moraliska argument. De var stränga. Jesus hade redan tillrättavisat dessa skriftlärda. De var ideologiska personer som hade reducerat dogmen till en ideologi och de ville ha en religion av föreskrifter och tog bort den Helige Andens frihet och de som följde dem var stränga och kände inte till evangeliets glädje.

Dessa lärda manipulerade de troendes samveten och gjorde dem stränga. Strängheten kommer inte från den gode Helige Anden för att den ifrågasätter återlösningens gåva.

Påven talade om att denna stränghet finns och har funnits inom kyrkan genom tiderna och att den ofta leder till korruption.

“Må Gud befria oss från denna stränga anda som fråntar oss friheten”

Han betonade att den Helige Anden inte finns där stänghet råder för att där saknas återlösningens nåd. Rättfärdigheten är gratis och en gåva och som man inte köper. Apostlarna samlades i ett råd och skrev ett brev för att förklara detta och de nyomvända gladde sig då de läste det – en sträng anda medför oro medan Guds anda leder till glädje. Relationen med Gud är en gåva och ett vänskapsförhållande.

Påven bad avslutningsvis: Vi ber till Herren om Hans hjälp att urskilja det evangeliska nådens frukter från stränghetens frukter, som inte är evangeliska, och som befriar oss från förvirring av meningslösa föreskrifter som inte är Guds bud. Må Gud befria oss från denna stränga anda som fråntar oss friheten.

Påven avslutade med en inbjudan till andlig kommunion med bönen:

Jag faller ner för dina fötter åh min Jesus och ger Dig mitt ångerfulla hjärta, som sjunker ner i sin intenhet, till Din heliga närhet. Jag tillber Din kärleks sakrament och jag vill ta emot Dig i det fattiga hemmet som mitt hjärta erbjuder Dig. I väntan på den sakramentala kommunionens glädje vill jag andligen bo i Dig. Kom till mig åh min Jesus och låt mig få komma till Dig. Må Din kärlek tändas i hela mitt vara, för livet och för döden. Jag tror på Dig, hoppas på Dig och älskar Dig.

15 maj 2020, 10:09
Läs allt >