Sök

Påven Franciskus firar mässan i Sankta Marta 13 maj, minnesdagen av Vår Fru av Fatima Påven Franciskus firar mässan i Sankta Marta 13 maj, minnesdagen av Vår Fru av Fatima  (Vatican Media)

Påven ber för studenter och lärare. Det kristna livet är att vara nära Jesus.

Vid morgonmässan i Sankta Marta onsdagen 13 maj vände påven Franciskus sina böner till studenter och lärare med uppmuntran om att gå framåt i denna tid av pandemi. I sin predikan betonade han att det kristna livet är mystiskt ömsesidigt: vi i Jesus och Jesus i oss.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus firade mässan i gästhemmet Sankta Marta denna onsdag i femte påskveckan då vi firar Vår Fru av Fatima. Inledningsvis vände han sina tankar till studenter och lärare:

Vi ber idag för studenterna, ungdomarna som studerar, och lärarna som måste finna nya tillvägagångssätt för att fortsätta med undervisningen. Må Herren hjälpa dem på deras vandring och ge dem mod och även en god framgång.

Den sanna vinstocken

I sin predikan kommenterade påven dagens evangelium (Joh 15:1-8) där Jesus säger till sina lärjungar: “Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt ... Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.”

Det kristna livets mysterium

Påven förklarade att det kristna livet är att ”vara kvar” i Jesus och att detta att ”vara kvar” inte är något passivt, utan aktivt och även ömsesidigt. Även Han är kvar i oss och detta är ett livets mysterium, ett mycket vackert mysterium, sa han och förklarade vidare: Och Han – Herre tillåt mig säga det – verkar inte kunna göra något utan oss, för att frukten ger Honom grenen. I detta att ömsesidigt "vara kvar" nära varandra finns fruktbarheten. 

Bli kvar i Herren

Det är en en fruktbar närhet för att vinstockens behov är att bära frukt och Jesus behov är vårt vittnesbörd i Hans namn, förklarade påven. Det gör oss gott att tänka på detta att vi ”blir kvar” i Herren och Han i oss, avslutade påven: Vi, för att bli frälsta och Han, för att ge oss vittnesbördens styrka genom vilken kyrkan växer.

Andlig kommunion

Påven inbjöd sedan till andlig kommunion med bön, som vid varje mässa under denna tid av isolering på grund av Covid-19-pandemin då många troende världen över fysiskt inte kan delta i mässan.

Min Jesus, jag tror att du verkligen är närvarande i altarets heliga sakrament. Jag älskar Dig över allt och jag vill ha Dig i min själ. Kom åtminstone andligt i mitt hjärta, nu då jag inte kan ta emot Dig i sakramentet. Och som förut, omfamnar jag Dig och förenar mig helt och hållet i Dig. Tillåt aldrig att jag går ifrån Dig.

Med anledning av dagens firande av Vår Fru av Fatima sjöngs sedan två verser av en bön till henne.

13 maj 2020, 08:59
Läs allt >