Sök

Påven firar mässan i sankta Martas kapell Påven firar mässan i sankta Martas kapell 

Påven: prästerna nära folket, drastiska åtgärder är inte alltid bra

Under mässan i Sankta Martas kapell bad påven Franciskus för de sjuka men även för prästerna, att de inte ska lämna Guds folk ensamma utan vara nära dem med sakramenten, bönen och Guds ord.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I den femte direktsända mässan denna vecka från kapellet i Casa Santa Marta, på pontifikatets sjunde årsdag, uppmanade påven Franciskus återigen till att be för coronaviruspatienter och särskilt för prästerna.

Överge inte Guds folk

"I dessa dagar ber vi för de sjuka, och familjerna som lider av denna pandemi. Idag vill jag även be för prästerna, som måste leda Guds folk i denna kris. Må Herren ge de styrka och förmågan att urskilja det bästa sättet att hjälpa på. Drastiska åtgärder är inte alltid goda, och därför ber vi att den Helige Ande må ge prästerna pastoralt omdöme så att de gör det de ska, och inte lämnar de heliga troende människorna ensamma. Må Guds folk och från tröst av prästerna genom Guds ord, sakramenten och bönen."

Påven hänvisar naturligtvis inte till de åtgärder som vidtagits av den italienska regeringen för att begränsa smittspridningen genom att undvika allmänna sammankomster, men han vänder sig till prästerna för att påminna dem om deras uppdrag att se till de troendes behov och vägleda dem andligt i ett dramatiskt ögonblick.

Otroheten till förbundet

I sin predikan kommenterade påven dagens läsningar, och i synnerhet liknelsen om arrendatorerna i vingården. ”Herren planterade en vingård. Sedan anförtrodde han dess skötsel till arrendatorer. Detta är Guds folk. Herren valde folket.” Påven talade om otroheten till förbundet, hos de som burar in Guds gåva, rikedom, öppenhet och välsignelse, i en doktrin (Matt 21, 33-43,45).

"Detta är en berättelse om otrohet. Otrohet till löftet, otrohet till förbundet, som är en gåva" sa påven. "De stal arvet. De såg det inte som en gåva utan som en ägodel":

"Detta är den stora synden: att glömma att Gud ger sig som en gåva till oss, och därför agera som herrar över gåvan. Klerikalismen är en perversion, som alltid förnekar Guds fria val, Guds fria förbund, Guds fria löfte. Klerikalismen fanns redan på Jesu tid. I kapitel 23 läser vi hur Jesus fördömer den, där ser vi Guds vrede mot dem som tar gåvan som en egendom och reducerar Guds rikedom till ideologi."

"Idag ber vi Herren om nåden att ta emot gåvan som en gåva, och förmedla den som en gåva och inte som en egenskap, på ett sekteriskt sätt, ett styvt sätt, ett "klerikalistiskt" sätt."

13 mars 2020, 15:10
Läs allt >