Sök

Helige Josef Helige Josef 

Påven inbjuder till andlig kommunion

Påven Franciskus mässor i gästhemmet Sankta Marta fortsätter att direktsändas via Vatican News kanaler i dessa coronavirustider. Vid morgonmässan torsdagen 19 mars reflekterade han över Josef, Jungfru Marias brudgum och påminde om tillbedjan och inbjöd alla troende till andlig kommunion.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I sin predikan under morgonmässan i Sankta Marta 19 mars, högtiden för Josef, Jungfru Marias brudgum, reflekterade påven Franciskus över dagens evangelium (Matt 1:16, 18–21, 24a) och om denne rättfärdige man av tro. Påven sa att Josef hamnar på den lista av de många trons män och kvinnor (jfr Hebereerbrevet 11) ”som har efterlevt tron som grunden till det man hoppas på, som garanti och bevis på det som man inte ser”.

Josefs helighet

Josef var en trons man och var därför ’rättfärdig’ - inte bara för att han trodde, utan även för att han efterlevde denna tro. Den ‘rätte’ mannen. Han utvaldes för att undervisa en riktig människa men som även var Gud - det behövdes en människa som var Gud för att undervisa en sådan, med det fanns inte. Herren valde en ‘rättfärdig’ och en trons man, som kunde vara man, men även hade förmågan att tala med Gud och gå in i Guds mysterium.

Påven talade om hur Josef var noggrann och precis, som hans yrke som snickare krävde, med att han trots denna sida hade förmågan att gå in i mysteriet som han själv inte kunde kontrollera. ”Detta är Josefs helighet”, sa påven.

Förmågan att tillbe

Han vände sin tanke här till kyrkan och frågade sig om de troende, biskoparna, prästerna och de gudsvigda alltid har förmågan att gå in mysteriet eller om de behöver följa föreskrifter som försvarar dem mot det som de inte kan kontrollera. “Då kyrkan förlorar möjligheten att gå in i mysteriet förlorar den förmågan att tillbe” betonade påven.

Vi ber Herren om nåden att kyrkan ska kunna leva i ett konkret vardagsliv och även inom citattecken “det konkreta” i mysteriet. Om den inte lyckas med detta blir den en kyrka till hälften och en from förening som följer föreskrifter men utan betydelsen av tillbedjan. Att gå in i mysteriet är inte att drömma, utan det är just att tillbe. Att gå in i mysteriet är att idag göra det som vi kommer att göra i framtiden då vi står inför Gud: tillbe. Må Herren ge kyrkan denna nåd.

Inbjudan till andlig kommunion

Innan påven avslutade mässan inbjöd han till en andlig kommunion i denna svåra tid med coronaviruspandemin, då många troende inte kan delta i eukaristin på grund av smittorisken. Han läste upp bönen som alla troende kan be vid andlig kommunion.

Jag faller ner för dina fötter åh min Jesus och ger Dig mitt ångerfulla hjärta, som sjunker ner i sin intenhet, till Din heliga närhet. Jag tillber Din kärleks sakrament och jag vill ta emot Dig i det fattiga hemmet som mitt hjärta erbjuder Dig. I väntan på den sakramentala kommunionens glädje vill jag andligen bo i Dig. Kom till mig åh min Jesus och låt mig få komma till Dig. Må Din kärlek tändas i hela mitt vara, för livet och för döden. Jag tror på Dig, hoppas på Dig och älskar Dig.

19 mars 2020, 10:44
Läs allt >