Sök

Påven firar mässan i sankta Martas kapell Påven firar mässan i sankta Martas kapell  (ANSA)

Påven i Sankta Marta om modet att vara tyst

I sin predikan vid morgonmässan 27 mars som strömmades från Sankta Marta-kapellet talade påven Franciskus om att det krävs mod att vara tyst för att stå emot den Ondes destruktiva raseri. Det modet hade Jesus och det måste man ha inför raseri och prat.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus utgick i sin predikan vid morgonmässan fredagen 27 mars i Sankta Marta från dagens läsning ur Salomos vishet (2:1a, 12–22) och Johannesevangeliet (7:1-2, 10, 25-30).

Den Onde står bakom all destruktiv ilska

Påven underströk att vreden hos dem som vill döda Jesus kom från den Onde, för att han står bakom all destruktiv ilska. ”Man kan inte diskutera med den som är rasande utan man kan bara vara tyst, så som Jesus valde tystanden passionen. Detta är tillvägagångssättet som man måste ha även vid små dagliga ilskor och vid prat.”

“Den första läsningen är en krönika om det som kommer att hända Jesus” och ”är en profetia”, sa påven och upprepade orden: Vi skall lägga försåt för den rättfärdige, ty han står i vägen för oss: han motarbetar våra planer, han skymfar oss som lagbrytare och smädar oss för brott mot skick och sed. Han står där som en anklagelse mot vårt tänkesätt - redan att se honom är obehagligt. Hans liv är inte som andras. Är den rättfärdige Guds son, skall ju Gud ta sig an honom och rädda honom från hans fiender. (ur Vish 2:1a, 12–22).

Påven sa: Vi tänker på det de sa vid Jesus på korset: hjälp dig själv nu, om du är Guds son, och stig ner från korset (Matt 27:40)” och hur sedan gick de från ord till handling. Men som vi läser i evangeliet lyckade ingen röra honom för att hans stund var ännu inte inne.

”Diabolisk intelligens”

Påven sa vidare att denna profetia är mycket detaljerad och påpekade att det handlar om en vrede som den Onde står bakom och som utan att sky några medel försöker att förstöra. Påven vände sina tankar till förföljda kristna som utsätts för den Ondes vrede och hur den på sofistikerade sätt leder till apostasi och avstånd från Gud. ”Detta är det som vi vardagligt kallar diaboliskt”, sa påven och förtydligade - ”en diabolisk intelligens”.

Han berättade om demoniska situationer han har hört berättas av biskopar om livet i ateistisk diktatur. Lärare frågade ut barnen i skolan på Påskdagen vad de hade ätit för att leta upp kristna för att döda dem. Om barnen svarade att de hade ätit ägg, som de kristna åt vid påsk, förstod man att de tillhörde kristna familjer. ”Detta är förföljelsens raseri, sa påven, och detta är demonen”.

Vad ska man då göra då man möts av raseri? Påven sa att det inte tjänar något till att diskutera med den som är rasande, för att den Onde har sått bestämda idéer i dennes hjärta. Det enda man kan göra inför den rasande är att följa Jesus exempel och tiga - aldrig rättfärdiga sig utan bara var tyst. ”I tystnad gick Jesus igenom Sin passion” påminde påven.

Prat som vill förstöra

Detta att vara tyst gäller även då vi hör hur man pratar illa om oss, betonade påven, eller när man stöter på ilska i vardagen. Påven underströk att även prat är ett slags raseri för att förstöra den andre.

Modet att tiga

Påven avslutade med bönen till Herren om nåden att kämpa mot en ond anda och diskutera när man kan göra det, men att inför raseri ha modet att tiga och låta de andra prata. Han råd var att även inför det vardagliga raseriet, som är pratet, låta dem prata och vara tyst inför Gud.

Vid slutet av mässan inbjöd påven till andlig kommunion och att be med honom:

Min Jesus, jag tror att du verkligen är närvarande i altarets heliga sakrament. Jag älskar Dig över allt och jag vill ha Dig i min själ. Kom åtminstone andligt i mitt hjärta, nu då jag inte kan ta emot Dig i sakramentet. Och som förut, omfamnar jag Dig och förenar mig helt och hållet i Dig. Tillåt aldrig att jag  går ifrån Dig.

Innan han lämnade detta kapell som är tillägnat den Helige Anden sjöng de få närvarande den gamla mariaantifonen Ave Regina Caelorum.

27 mars 2020, 11:17
Läs allt >