Sök

Påven firar mässan i sankta Martas kapell Påven firar mässan i sankta Martas kapell 

Påven i Sankta Marta "Med världslig avgudadyrkan förlorar vi Herrens gåvor"

I sin predikan vid morgonmässan i Sankta Marta-kapellet 26 mars talade påven om avgudadyrkan och hur den får oss att mista alla Herrens gåvor.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus kommenterade dagens första läsning ur andra Mosebok vid den strömmade morgonmässan i Sankta Marta 26 mars och som berättar om guldkalven (2 Mos 32:7–14). Påven talade om avgudadyrkan och vårt hjärtas idoler.

Avgudadyrkan får oss att mista Herrens gåvor 

Han talade om hur vi ofta lömskt döljer dessa avgudar men hur de får oss att förlora allt och gåvorna som Herren har gett oss.

Samvetsrannsakan

Påven betonade att avgudadyrkan för oss till en felaktig religiositet och inbjuder till att göra en samvetsrannsakan för att se vilka våra dolda idoler är.

Dagens första läsning:

Herren sade till Mose: »Gå ditned, ty ditt folk, som du har fört upp ur Egyptens land, har tagit sig till, vad fördärvligt är. De har redan vikit av från den väg som jag befallde dem gå. De har gjort sig en gjuten kalv. Den har de tillbett, åt den har de offrat och sagt: ‘Detta är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land.’ » Och Herren sade vidare till Mose: »Jag ser att detta folk är ett hårdnackat folk. Så låt mig nu vara, för att min vrede må brinna mot dem och för att jag må förgöra dem. Dig vill jag sedan göra till ett stort folk.«

Men Mose bönföll inför Herren, sin Gud, och sade: »Herre, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk, som du med stor kraft och stark hand har fört ut ur Egyptens land? Varför skulle egyptierna få säga: ‘Till deras olycka har han fört dem ut, till att dräpa dem bland bergen och förgöra dem från jorden’? Vänd dig från din vredes glöd, och ångra det onda du nu har i sinnet mot ditt folk. Tänk på Abraham, Isak och Israel, dina tjänare, åt vilka du med ed vid dig själv har gett det löftet: ‘Jag skall göra er säd talrik som stjärnorna på himmelen. Och hela det land som jag har talat om skall jag ge åt er säd, och de skall få det till evig arvedel.’ » Då ångrade Herren det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk. (2 Mos 32:7–14 Bibel 2000)

26 mars 2020, 10:00
Läs allt >