Sök

Påven firar mässan i sankta Martas kapell Påven firar mässan i sankta Martas kapell  (ANSA)

Påven ber för arbetarna som garanterar grundläggande tjänster i kristider

Vid söndagsmässan i Sankta Marta-kapellet bad påven återigen för de sjuka och uttryckte särskild tacksamhet till dem som genom sitt arbete ser till att samhället fungerar i denna krissituation. I sin predikan kommenterade han söndagens evangelium om Jesus dialog med samariska kvinnan som bekänner sina synder. Han betonade att Herren vill ha en ärlig och klar dialog med oss.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vatican Media fortsätter att direktsända påven Franciskus morgonmässa i Sankta Marta-kapellet en vecka till, då mässorna är avstängda för de troende i hela Italien på grund av smittorisken för Covid-19.

Böner för sjuka och dem som arbetar för samhällets bästa

Påven Franciskus höll i mässan denna tredje söndag i fastan och bad inledningsvis böner för de sjuka och för alla dem som i detta svåra ögonblick garanterar grundläggande tjänster genom sitt arbete.

Denna söndag i fastan ber vi alla tillsammans för de sjuka och dem som lider. Och idag vill jag tillsammans med er be en särskild bön för dem som genom sina arbetsinsatser garanterar att samhället fungerar: dem som arbetar i apotek, stormarknader, inom transporten och polisen. Vi ber för att dem som arbetar för att det sociala livet och livet i staden kan fortsätta.

Predikan

I sin predikan kommenterade påven dagens evangelium om mötet mellan Jesus och den samariska kvinnan (Joh 4:5–15, 19b–26, 39a, 40–42).

Historisk dialog

Påven talade om hur vi här får del av en historisk dialog. Det handlar inte om en liknelse, sa påven, utan det är ”ett möte mellan Jesus och en kvinna, en synderska”.

Det är första gången i evangeliet som Jesus avslöjar sin identitet och det gör han för en synderska som hade modet att säga sanningen till honom: ’Dem som jag har haft var inte mina makar’ (jfr verserna 16-18). Och sedan med samma argument gick hon och förkunnade Jesus: ’Kom, kanske är det Messias, för att han sa allt jag har gjort’ (jfr vers 29).

Modet att vara ärlig inför Gud

Hennes sanning är den som helgar och rättfärdigar henne, sa påven, och att Herren använder hennes ärlighet för att förkunna evangeliet. Man är inte lärjungar endast genom att argumentera, underströk påven. Kvinnan var modig då hon talade med Jesus, förklarade han, eftersom judar och samarier inte talade med varandra, hon hade modet att intressera sig för Jesus för att hon förstod att han var törstig, hon hade modet att bekänna sin svaghet och sina synder och hon hade dessutom modet att berätta om detta för de andra, som garanti för att Jesus verkligen var en profet.

Herren vill alltid ha en dialog som är klar, utan att dölja något och utan dubbla avsikter: ’Så här är jag’. Och så talar jag med Herren som jag är och med min sanning och på det sättet, genom min sanning och med den Helige Andens styrka, finner jag sanningen att Herren är Frälsaren och den som har kommit för att rädda mig och oss.

Påven sa att så hamnade denna dialog och bikt i “Jesus messianska verklighet” med ett folks omvändelse och då Herren såg att det var dags att skörda (jfr vers 35).

Sanningsenlig bön

Han avslutade med bönen:

Må Herren ge oss nåden att alltid be sanningsenligt och vända oss till Herren med den egna sanningen och andras sanning och inte med destillerade sanningar i argumentationer.

15 mars 2020, 14:33
Läs allt >