Sök

Påven firar mässan i sankta Martas kapell Påven firar mässan i sankta Martas kapell  (@VaticanMedia)

Påven i Sankta Marta ”Vi har inte betalat för att bli kristna, det är Guds gåva”

Det är inte kristet att försöka göra kyrklig karriär. Det konstaterade påven Franciskus under mässan i Sankta Martas kapell på tisdagen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Att vara kristna, präster eller biskopar är en gratis gåva från Herren. Man kan inte köpa det. Och helighet består exakt i att "vaka" över denna gåva som erhålls gratis och inte genom våra meriter. Påvens reflektion utgick från psaltarpsalmen (psalm 88) och från första läsningen (1Sam 16,1-13 °) i dagens liturgi.

Guds villkorslösa gåva

Påven sa att berättelsen leder till reflektion över varför Herren väljer en pojke, som inte är särskilt from. Gud valde den minsta, den mest begränsade, den som inte hade några kvalifikationer, ingenting, den som inte hade utkämpat kriget. Detta visar oss på det villkorslösa i Guds val.

När Gud väljer, visar han sin frihet och villkorslöshet. Varför valde Herren oss? Många av de kristna familjerna och den kristna kulturen förkastar Herren. Men hur kommer det sig att han valde oss? Villkorslöst, utan meriter. Vi har inte betalat för att bli kristna. Vi präster, biskopar har inte betalat något för att bli präster och biskopar. Det finns de som vill göra en så kallad kyrklig karriär, klättrare. Nej, detta är inte en kristet. Att vara kristen, döpt, ordineras till präster och biskopar är ren villkorslöshet. Herrens gåvor kan inte köpas.

Vaka över gåvan

Den Helige Andes smörjelse är gratis. "Vad kan vi göra?" frågade påven vidare: Vara heliga. Och helighet består exakt i att "vaka" över denna gåva som erhålls gratis och inte genom våra meriter. Att uppträda på ett sådant sätt att Herren förblir, hans gåva som inte beror på mina meriter.

Vår inställning bör vara ödmjukhet medan vi skyddar denna gåva, så att den inte går förlorad. Vi är alla smorda av Herrens val; vi måste behålla denna smörjelse som gjorde oss kristna, till präster och biskopar. Detta är helighet. De andra sakerna behövs inte. Ödmjukheten att skydda. Vilken är Guds stora gåva? Den Helige Ande! När Herren valde oss gav han oss den Helige Ande. Och detta är ren nåd, det är ren nåd. Utan vår förtjänst.

22 januari 2020, 00:44
Läs allt >