Sök

Påven firar mässan i sankta Martas kapell Påven firar mässan i sankta Martas kapell 

Påven i Sankta Marta: Tillit till Gud gör oss fria

Att lita på Guds ord tillåter oss att övervinna avgudadyrkan, stolthet och överdrivet självförtroende. I sin predikan på måndagen i Sankta Martas kapell sa påven Franciskus att en "god kristen" är att lyssna till vad Herren säger om rättvisa, välgörenhet, förlåtelse och barmhärtighet.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

I sin predikan under morgonmässan i Sankta Martas kapell i Vatikanen talade påven på måndagen om "foglighet" till Guds ord, som "alltid är nytt". Efter att ha reflekterat över den första läsningen fokuserade påven på hur Gud avvisade Saul som kung, en "profetia" Samuel förmedlade.

Korruptionens faser

Påven Franciskus sa att essensen av Sauls synd var hans "brist på foglighet" till Guds ord. Han var övertygad att hans egen "tolkning" av Guds bud var "mer korrekt". Herren hade beordrat israeliterna att inte ta något från de människor som de har erövrat, men de var olydiga:

”När Samuel avvisar Saul å Guds vägnar försökte Saul förklara: "Det fanns nötkreatur, det fanns så många feta djur, och jag offrade dem till Herren". Han hade inte lagt något i sin egen ficka, även om andra hade gjort det. Med inställningen att han kunde tolka Guds ord som han själv ansåg rätt, tillät han de andra att ta något av det de plundrat för egen del. Korruptionens stadier: det börjar med lite olydnad, brist på foglighet, och sen går det längre och längre”.

Bristen på foglighet

Efter att ha "utrotat" amalekiterna tog folket de plundrade "små och stora djuren, de första frukterna, för att offra till Herren". Men Samuel noterade att Herren föredrar "lydnad till Guds röst" framför brännoffer; och han klargjorde "värdenas hierarki": Det är viktigare att ha ett "fogligt hjärta" och "att lyda", än att "ge brännoffer, att fasta och göra bot".

"Synden att sakna foglighet", fortsatte påven, ligger precis i att sätta "vad jag tänker före vad Herren befaller som jag inte förstår". När du gör uppror mot "Herrens vilja", sa han, är du inte foglig; "Det är som att synd genom spådom. Även om du säger att du tror på Gud, "gå du till en siare för att få din handflata läst, för säkerhets skull”. ”Att vägra att lyda Herren, att brista i foglighet är som att söka sig till spådom”, sa påven.

Avgudadyrkan före Herrens vilja

När du insisterar på att göra saker på ditt eget sätt istället för Herrens vilja, är du en avgudadyrkare - du föredrar vad du tycker, framför Herrens vilja. Och för Saul kostade denna olydnad honom kungariket: "Eftersom du har förkastat Herrens ord, har Herren förkastat dig som kung".

Detta bör få oss att fundera lite över vår egen foglighet. Vi föredrar ofta vår egen tolkning av evangeliet [...] till exempel, i moralisk kasuistik ... Detta är inte Herrens vilja. Herrens vilja är klar; Han gör den känt med buden i Bibeln och med den Helige Ande i ditt hjärta. Men när jag är hård och förvandlar Herrens ord till en ideologi, är jag en avgudadyrkare, jag är inte foglig.

Barmhärtighet, inte brännoffer

Med hänsyn till dagens läsning ur Markusevangeliet, påminde påven Franciskus om att lärjungarna kritiserades "eftersom de inte fastade". Jesus använder en analogi: ”Ingen syr fast en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg. Då sliter ju det nya tyget med sig av det gamla och det blir en värre reva. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då spränger vinet säckarna, och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin slår man i nya säckar.”(Mark 2, 21-22)

Herrens ord alltid är nytt, Nyheten bär oss vidare. Den övervinner avgudadyrkan, den övervinner stolthet och den övervinner den självsäkra inställningen, genom de ideologier som jag har byggt runt Herrens ord. Det finns ett mycket vackert uttryck med vilket Jesus förklarar allt detta och det kommer från Gud, hämtat från Gamla testamentet: "Jag önskar barmhärtighet och inte brännoffer".

Lita på Gud

Påven sa att en "god kristen" är "foglig" för Herrens ord och lyssnar på vad Herren säger om rättvisa, välgörenhet, förlåtelse och barmhärtighet. En kristen är inte "inkonsekvent i livet", med "en ideologi för att kunna gå framåt". Det är sant, tillade han, att Herrens ord ibland "ger oss problem", men "djävulen gör samma sak", "bedrägligt". Så att vara kristen, påpekade påven Franciskus, "är att vara fri" genom att lita på Gud.

21 januari 2020, 23:58
Läs allt >