Sök

Påven Franciskus vid morgonmässan fredagen 17 januari 2020 Påven Franciskus vid morgonmässan fredagen 17 januari 2020  (ANSA)

Påven: Det grundläggande i livet är vår relation med Gud

Själens sjukdomar läks och medicinen är förlåtelsen. Påven Franciskus sa detta vid morgonmässan i Sankta Marta då han kommenterade den evangeliska berättelsen om hur Jesus läkte den lame. Tänker vi även på hjärtats hälsa? frågade sig påven.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Dagens text, ur Markusevangeliet (Mark 2:1–12), berättar om hur Jesus helar en lam man. Jesus är i Kafarnaum och folket samlas runt honom. Genom att öppna upp hustaket på Jesus hem tar några män den lame in till honom. De hoppas att han ska läka den sjuke men han förvånar dem: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna”. Endast därefter säger han till den sjuke att resa sig upp och ta sin bädd och gå hem. Påven Franciskus kommenterade detta i sin predikan vid morgonmässan i Sankta Marta och sa att Jesus med sina ord går till det grundläggande:

"Han ser den lame och säger: ”dina synder är förlåtna”. Det fysiska tillfrisknandet och hälsan är en gåva som vi måste vårda. Men Herren lär oss att vi även måste vårda hjärtats hälsa och den andliga hälsan."

Rädslan att gå Herren till mötes

Jesus går till det grundläggande även med synderskan i evangeliet (Luk 7:48) då han säger till henne, då hon gråter: ”Dina synder är förlåtna”. De andra blev upprörda ”när Jesus går till det grundläggande” ”för att däri ligger profetian och styrkan” sa påven. På samma sätt vänder sig Jesus till mannen som aldrig hinner till vattnet i bassängen (Joh 5) och den samariska kvinnan, sa påven, med sina frågor (Joh 4tog lite av teologens roll och Jesus frågar efter hennes man. Gå till det grundläggande i livet, underströk påven och förklarade att det grundläggande är vår relation till Gud och att vi många gånger glömmer bort det ”som om vi var rädda för att gå just dit mötet med Herren, vår Gud, är”. Vi gör allt för att se till vår fysiska hälsa, sa påven, vilket är bra, men tänker vi på hjärtats hälsa? frågade han sig.

"Det är ett ord här som Jesus säger som kanske kan vara till hjälp: 'Mitt barn, dina synder är förlåtna'. Är vi är vana vid att tänka på medicinen som är förlåtelsen för våra synder och våra fel? … Idag säger Jesus till var och en av oss: 'Jag vill förlåta dig dina synder'."

Förlåtelsen läker

Påven fortsatte med att säga att någon kanske inte hittar synder i sig själv att bikta, för att samvetet saknas. Han förklarade:

"Det är något enkelt som Jesus lär oss när han går till det grundläggande. Det grundläggande är hälsan, hela hälsan, den kroppsliga och den själsliga. Låt oss väl vårda kroppens hälsa men även själens. Och låt oss gå till den läkaren som kan hela och som kan förlåta synderna. Jesus kom av denna anledning och har gett sitt liv för detta."

 

 

17 januari 2020, 17:09
Läs allt >