Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (ANSA)

Påven i Sankta Marta om nåden att skilja på klippa och sand

Låt oss inte grunda våra liv på förgängliga ytliga saker, utan på Herren som är klippan. Detta var påven Franciskus uppmaning då han predikade under sin morgonmässa i Sankta Martas kapell i Vatikanen på torsdagen. Livet är grundat på Jesus som är klippan om man ser sig själv som en svag syndare som längtar efter frälsning.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Lita alltid på Herren, för Herren är en klippa, en evig klippa". Påven utgick från kärnan i dagens läsning ur Matteusevangeliet (Matt 7,21,24-27) där Jesus jämför den kloka mannen och dåren. En bygger sitt hus på en berggrund, dvs han gör Herren till grunden i sitt liv, den andra bygger sitt hus på sanden, med andra ord lyssnar han inte på Guds ord och bygger på ytliga, förgängligheter.

Herren är en säker och stark klippa

Påven utvecklade sin predikan i en kontinuerlig dialog med de troende som han uppmanade till att reflektera över visdom och svaghet, på vad vårt hopp är grundat på, på vår säkerhet och vårt liv, och han bad om nåden att kunna urskilja var klippan är och vad som är sand:

”Klippan. Det är Herren. De som anförtror sig till Herren kommer alltid att vara säkra, eftersom deras grund är klippan. De är de Jesus kallar kloka i evangeliet, det vill säga de som bygger sitt liv med tillit till Herren. Tillit är ett ädelt material, eftersom grunden för denna konstruktion i vårt liv är säker, den är stark.”

Sanden som får det kristna livet att falla

Dåren är den som väljer sanden som rör sig och som sopas bort av vindar och regn. Precis som byggnader som faller när de är byggda på sandig grund, kollapsar vår existens på fel grund:

”När stormen kommer – för i alla liv stormar det ibland – då räcker det inte med att lägga om sminket för att förändra sitt liv. När man ska ändra livsstil måste man göra det i grunden. Det räcker inte med att laga på ytan, utan man måste låta Jesus bli grunden. Med en ytlig livsgrund faller det kristna livet.

Nåden att urskilja mellan klippa och sand

Endast Jesus är den säkra grunden, ytliga förgängliga saker hjälper inte, och det märker man även i biktstolen. Påven menar att man ser att livet är grundat på Jesus som är klippan om man ser sig själv som en svag syndare som längtar efter frälsning. Bara då visar man att man har grundat sitt liv på Jesus, för man lägger sin tillit till att han ska frälsa en. Det är omvändelsen från det ytliga flyktiga som räddar oss, omvändelsen från fåfänga och förgänglighet.

Urskilj er grund under advent

Vi kan inte bygga våra liv på förgängliga ytliga saker och låtsas att allt är bra. Låt oss återvända till klippan, där det finns vår frälsning. Och där kommer vi alla att vara glada.

Påven Franciskus avslutade med att uppmana de samlade till att använda adventstiden till att urskilja på vilken grund vi bygger våra liv och be Herren om nåden att kunna urskilja.

05 december 2019, 18:55
Läs allt >