Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (ANSA)

Påven i Sankta Marta ”Ljumma kristna utmanar Gud”

I sin morgonmässa i Sankta Martas kapell i Vatikanen på måndagen talade påven Franciskus om "två attityder hos ljumma kristna” – att åsidosätta Gud, och att undvika att ta i saker.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Två attityder hos ljumma kristna - att åsidosätta Gud, och inte bry oss. Om Herren satte oss åt sidan "skulle vi aldrig komma till himlen" sa påven, ”och ve oss om Herren undvek oss.”

Påven utgick från dagens läsning ur Matteusevangeliet, om dialogen mellan Jesus och översteprästerna, som frågar honom med vilken fullmakt han undervisade i templet.

Jesus och översteprästerna i templet

"Med vilken fullmakt gör du dessa saker?" frågar de när de såg Jesus hela sjuka, utföra under och undervisa, eftersom han inte var präst eller skriftlärd. ”Du är ingenting". Översteprästerna vill sätta Jesus på prov.

Jesus svarade med att ställa en fråga till dem. Han undrade om dopet Johannes döpte med kom från himlen eller människorna och Matteus beskriver hur de resonerade och kom fram till att det bästa var att svara att de inte viste. ”Vi vet inte.” (Matt 21,26)

Detta är den mediokra attityden trons lögnare har”, sa påven.

Två attityder hos ljumma kristna

Jesus svarar dem på samma sätt: ”I så fall talar jag inte heller om vad jag har för fullmakt att göra detta.”

Det här är två attityder hos ljumma kristna – kristna utan konsistens. Med attityden att man ställer Gud mot väggen: "Antingen gör du detta mot mig eller så går jag inte längre i kyrkan. Och vad svarar Jesus: "Gå, gå. Du får klara dig själv.”

Attityden att undvika att ta i saker

Den andra inställningen hos ljumma kristna, förklarade påven Franciscus, är att undvika att ta i saker, undvika ta ställning, att inte bry sig.

Många kristna har denna inför kulturens utmaningar, historiens utmaningar, vår tids utmaningar; även inför mindre utmaningar. Hur många gånger hör vi den snåla kristna som hittar en bra bortförklaring för att slippa ge allmosor.

Två farliga attityder

”Att åsidosätta Gud, och att undvika att ta i saker är två farliga attityder, eftersom det är som att utmana Gud. Vad skulle hända om Herren gjorde så med oss. Vi skulle aldrig komma till himlen. Och vad skulle hända om Herren inte brydde sig eller undvek att blanda sig i våra behov? Låt oss driva bort dessa attityder och göra lite plats för Herren som kommer”, avslutade påven sin predikan på måndagen.

16 december 2019, 15:43
Läs allt >