Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta: ”Låt oss inte klaga, Herren förlåter våra synder”

Under sin predikan i morgonmässan i Sankta Martas kapell svarade påven Franciskus på frågan i dagens läsningar. ”Hur tröstar och korrigerar Herren?”. Påven påminde om att Herren är en god herde, som omfamnar de som närmar sig för att be om förlåtelse, och öppnar för försoningens nåd.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Herren leder sitt folk, tröstar dem, men korrigerar och straffar dem också med faderlig ömhet. Han är en herde som bär lammet på sina axlar, och försiktigt vallar fåren. Det sa påven då han utgick från den första läsningen i profeten Jesaja om Israels tröst under mässan på tisdagen.

-Ett hoppfullt budskap, sa påven. "Trösta, trösta mitt folk" säger Gud genom profeten: "Ge nytt mod åt Jerusalem, kungör att hennes träldom är över, att hennes skuld är sonad.” (Jes 40,1)

Herren tröstar de som tillåter sig att tröstas

-Herren tröstar oss alltid, noterade påven, så länge vi tillåter oss att tröstas. Men hur tröstar Herren? Som svar citerade påven ett annat stycke ur Jesaja, som talar om Herren som den gode herden, som samlar in flocken, och bär lammen, och försiktigt leder fåren.

Hur korrigerar Herren? Med ömhet. Hur straffar Herren? Med ömhet. Kan du föreställa dig av vila mot Herrens bröst, efter att ha syndat?:

”Herren ledsagar, Herren leder sitt folk, Herren korrigerar; Jag skulle också säga: Herren straffar med ömhet. Guds ömhet, Guds omfamning. Det är inte en så att Gud har en diplomatisk inställning: det kommer inifrån ur Hans glädje när en syndare närmar sig. Den glädjen gör honom öm.”

Herrens glädje över syndarens återkomst

Påven Franciskus tar andra exempel ur evangeliet för att beskriva Guds ömhet, och använder sig av liknelsen om den förlorade sonen, där fadern väntade på honom, från terrassen för att se om hans son skulle återvända. Och när sonen kommer fram och börjar sitt ångerfulla tal, ställer fadern till en fest.

Påven Franciskus nämnde även liknelsen med herden och det förlorade fåret. Herden lämnar de 99 fåren på bergen för att leta efter det som är förlorad. Och han gläds mer över det enda återfunna än de 99 som inte var förlorade.

-Detta är Herrens glädje över syndare som återvänder. Hans glädje när vi låter oss förlåtas, när vi närmar oss honom för att få hans förlåtelse. Glädjen gör honom öm, och den ömheten tröstar oss.

Låt oss inte klaga, Herren förlåter våra synder

Påven varnade för att falla för djävulens frestelser, som vill att vi ska vara tyngda, bittra och klaga över svårigheter. Han berätttade om en gudsvigs som han hade träffat som man kallade ”Klagan” – ”han hade Nobelpris i klagomål”.

Men Herren kommer till vår tröst. Den allsmäktige Gud, skapare av himlen och jorden, som låt sig ledas till korset för att dö för oss, kan trösta oss och omfamna oss och säga: "Gråt inte".

10 december 2019, 16:22
Läs allt >